Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Diviacka Nová Ves

Základné údaje
Leží v Hornonitrianskej kotline pri vých. úpätí Strážovskej hornatiny na nive Nitrice. V obci sa objavilo sídlisko lužickej kultúry z ml. doby bronzovej, sídlisko z doby veľkomoravskej a pohrebisko z doby poveľkomoravskej. Obec sa spomína v r. 1270 pod názvom Deueche, v r. 1349 Wyfalw, v r. 1773 Divjaczke Nowejsa, od r. 1920 terajší názov. Obec patrila Nitrianskemu hradu a od r. 1271 Joachimovi de Szeg. Jeho syn Ivanka ju daroval zoborskému kláštoru, v r. 1294 ju kúpil Štefan z Diviak. Obec sa stala strediskom panstva Diviackych, ku ktorým patrili obce Vrbany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Horné Lelovce. V r. 1808 zorganizovala barónka Splényiová - Újfalussyová sedliacku vzburu z pomsty za prehratý majetkový spor s Rudnayovcami. S 5000 poddanými napadla a dobyla ich kaštieľ. V r. 1856 odopreli obyv. vrátiť zemepánom kopanice. K obci boli v r. 1960 pričlenené Vrbany, ktoré sa spomínajú v r. 1396. Patrili Rudnayovcom, od r. 1777 panstvu Skačany. Ku kultúrnym pamiatkam patrí kaštieľ, pôvodne got. opevnená tvŕdza zo začiatku 15. stor., v r. 1568 prestavaná na renes. kaštieľ, v 18. stor. rozšírený, ďalej kaštieľ pôvodne renesančný z r. 1610, prestavaný v 19. stor., a kaštieľ - Mačací zámok z r. 1685. V obci sa nachádza aj rím. kat. renes. kostol z posl. tretiny 16. stor., upravený v r. 1695. V obci pôsobil Ján Blasius, skladateľ duchovných piesní.
M. č.: Diviacka Nová Ves, Vrbany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť