Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kamenec pod Vtáčnikom

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Hornonitrianskej kotliny na náplavových kužeľoch ľavostranných prítokov Nitry. Bola založená v r. 1955 zlúčením Horného a Dolného Kamenca. Prvá zmienka o Hornom Kamenci je z r. 1355 pod názvom Superior Castle Ilyan. Zmienka o Dolnom Kamenci je zo 14. stor. pod názvom Petusova. O najstaršej histórii obce dávajú dôkazy archeologické výskumy, ktoré dokazujú osídlenie už v období lužickej kultúry, ale aj osídlenie v mladšej dobe železnej ľudom púchovskej kultúry. Medzi kultúrno-historické pamiatky možno zaradiť rím. kat. kostol zasvätený Všetkým svätým zo 16. stor., ktorý v období rokov 1632 až 1685 slúžil luteránskej cirkvi. Z pamiatok je možno spomenúť aj sochu sv. Vendelína z 19. stor. V obci stoja pomníky hrdinov 1. a 2. svet. vojny, odhalené v r. 1937 a v r. 1975. V katastri obce, ktorý spadá do chránenej oblasti Ponitrie, sa nachádza Gepnárová dolina s rozlohou 24,11 ha. V tejto doline je chránený prírodný výtvor Makovište, ktorý predstavuje typický produkt vulkanickej činnosti, t. j. andezitové steny a rôzne útvary. Členitosť týchto útvarov poskytuje vhodné terény pre turistov a horolezcov. Juhovýchodne od obce sa nachádza asi 250 ročný buk , ktorý bol v r. 1983 vyhlásený za chránený. Rovnako chránený pre svoj vek je aj jaseň pod Buchlovom, s odhadom veku 200 rokov. Z podnikateľských aktivít v obci treba spomenúť spoločnosti s výrobným programom zameraným na výrobu nealko nápojov, zdravotníckych palíc a jednoduchých výrobkov z dreva, tkanie plátna a šitie posteľnej bielizne, výroba a predaj ponožiek, výroba a predaj obuvi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť