Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká Čausa

Základné údaje
Leží v JV časti Hornonitrianskej kotliny na str. toku Handlovky. Pahorkatinný povrch chotára tvoria ml. treťohorné pyroklastiká andezitov, pieskovce a vápnité íly, sčasti pokryté sprašovými hlinami. Obec sa spomína v r. 1430 pod názvom Nagy Chewche a v r. 1773 ako Welka Czausa. Patrila panstvu Prievidza a od r. 1430 panstvu Bojnice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovali dobytok a ovce. V 16. - 19. stor. pracovali na panskom majeri, povozníčili, predávali ovocie a vyrábali krpce. Časť odchádzala na sezónne práce. V súčasnej dobe časť obyvateľstva pracuje v priemysle a iných podnikoch v blízkom okolí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť