Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kľačno

Základné údaje
Leleží v sev. časti pravnianského výbežku Hornonitrianskej kotliny v úzkom údolí rieky Nitry. Chotár na pahorkatine, na svahoch Malej Fatry a pohoria Žiar tvoria vápence, st. druhohorné kremence granodiority. História obce siaha do roku 1413 a vznikla ako reťazcové osídlenie pozdĺž horného toku rieky Nitry nemeckými baníkmi, ktorí boli pozvaní na ťažbu zlata. Historický názov Kľačna bol Gaydel, Gaydellehota, Gaydellhota a Gajdel. Kľačno patrilo panstvu Bojnice. V 16.-17. stor. sa vyvíjalo ako zemepanské mestečko. V r.1678 obec spustošili kuruci, v r. 1726 odkúpili slobodné richtárstvo Pállfyovci, ktorí v r. 1777 uzavreli zmluvu s poddanými o vykúpení z povinností. V r. 1790 sa poddaní vzbúrili proti urbárskej regulácii. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a odchádzali na sezónne práce ako stavbári a betonári. V súčasnosti pracujú prevažne v meste a v priemysle na okolí. V obci sa nachádza rímsko-katolícky, pôvodne gotický kostol, spomínaný v r. 1464, obnovený a rozšírený v r. 1686 a v pol 18. stor. rozšírený prístavbou sakristie, Mariánsky stĺp pred kostolom je z r. 1749. Najmladšia kaplnka je z r. 1824, ktorú dal postaviť rodák, kňaz, pedagóg, osvietenec Juraj Palleš (25. 4. 1753 - 2. 11. 1833).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť