Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Vestenice

Základné údaje
Obec leží v J časti Strážovskej hornatiny v krátkom bočnom údolí a na nive rieky Nitrice. V obci bolo objavené slovanské pohrebisko z 10. - 12. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1332 - 37 pod názvom Vestinic, v r. 1349 Wezthenicz ouperior a v r. 1773 Horné Westenicze. Patrila panstvu Skačany, od r. 1777 nitrianskej kapitule. V r. 1663 bola poplatná Turkom. V obci bolo mýto, dopravná a poštová stanica. Do 18. stor. obyvatelia pestovali šafrán a vinič. Šafraníci chodievali obchodovať až do Talianska. Obec si dodnes zachovala poľnohosp. charakter. Nachádza sa tu aj kameňolom. Medzi kultúrne pamiatky patrí rím. kat., neskorogotický kostol z r. 1500, upravený v r. 1564, prestavaný v 2. pol. 17. stor. a v r. 1778 rozšírený a zbarokizovaný. Zariadenie je z 18. stor. (svietniky z r. 1760). Najstarším architektonickým objektom v obci bol got. kostol sv. Petra, postavený v lokalite Hôrka v 13. stor. a v 16. stor. renesančne rozšírený. V r. 2002 boli základy tohto objektu obnovené. V v. 1789 v obci postavili chorvátski kupci kamenný kríž, v r. 2002 obnovený. V obci pôsobil Juraj Hollý (1760 - 1818), náb. spisovateľ. K turistickým zaujímavostiam patria dve štartovacie plošiny nad obcou pre priaznivcouc paraglidingu. V k. ú. obce sa nachádza Medvedia jaskyňa a lokalita s rozsiahlym výskytom vzácneho, zákonom chráneného, ponikleca veľkokvetého.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť