Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Diviaky nad Nitricou

Základné údaje
Obec leží v nitrickom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri V úpätí J výbežku Strážovskej hornatiny na pravostrannej nive Nitrice. V obci je nálezisko popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z ml. doby bronzovej, slovanské sídlisko z 10. - 12. stor. Obec sa vyvinula zo slov. osady v 10. - 12. stor. Spomína sa v r. 1246 pod názvom Dywek, v r. 1271 Deuek, v r. 1342 Egyhazdiak, v r. 1407 Egyhazasgywek, v r. 1773 Diwjaky a od r. 1927 sa používa terajší názov. K obci bola pričlenená Besnáková Ves, prvýkrát spomenutá v r. 1432 a Somorova Ves, prvýkrát spomenutá v r. 1348. Obe patrili zemianskym rodinám. Kultúrnou pamiatkou obce je rím. kat. neskororomantický dvojvežový kostol s trojicou rom. okien z pol. 13. stor., čiastočne zbarokizovaný v 18. stor. a v r. 1936 zreštaurovaný architektom V. Mencelom.
M. č.: Banky, Diviaky nad Nitricou, Ješkova Ves nad Nitricou, Mačov, Somorova Ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť