Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nitrianske Pravno

Základné údaje
Leží na pravnianskom výbežku Hornonitrianskej kotliny na nive a náplavových kužeľoch Nitry. Chotár na pahorkatine a hornatine Malej Magury a pohoria Žiar tvoria kryštalické, druho a treťohorné horniny, čiastočne pokryté riečnymi uloženinami a spraškovými hlinami. Banské mestečko zal. v období rokov 1330 - 1390 sa spomína už v r. 1393 pod názvom Provna, v r. 1416 Aranprowna, v r. 1493 Nemethprovna, v r. 1773 Nemeczke Prawno a od r. 1946 Nitrianske Pravno. Za svoj rozvoj, tak ako okolité obce, vďačí rozvoju banského podnikania, ktoré úzko súviselo s osídľovaním oblasti nemeckými kolonistami. Začiatkom 30. rokov 14. stor. sa na kráľovskej pôde bojnického domínia našlo zlato. V listine kráľa Žigmunda z r. 1430 sa už spomína ako mestečko. Tento rok sa považuje za rok prvej písomnej zmienky o obci. Prosperitou baní jej význam vzrástol natoľko, že za necelé stor. dosiahlo úroveň starších Bojníc a Prievidze. Osudy obce boli od svojho založenia úzko spojené s dejinami bojnického hradu. Vymretím Noffryovcov pripadla obec spolu s Bojnickým panstvom kráľovskej korune. V r. 1489 kráľ Matej daroval Bojnické panstvo synovi Jánovi Korvínovi. Centrom tejto obce, či malého mestečka, bolo od samého jeho vzniku rozsiahle štvorcové námestie, ktorého dominantou je stará radnica. V pôvodnej budove z 1. polovice 17. stor. bola mestská vináreň, jatka a od r. 1843 väzenie. Po ostatnom požiari mestská rada rozhodla o výstavbe novej radnice na pôvodných základoch. Ďalšou súčasťou námestia je rím. kat. kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi zo 14. stor., ktorý bol v r. 1715 prestavaný. Po viacnásobnom vyrabovaní a vypálení bol v r. 1907 prestavaný podľa projektu architekta Otta Sztehla z Budapešti. Pri kostole je postavená na starých základoch fara zo začiatku 19. stor. Ďalšou súčasťou námestia je aj budova dievčenskej školy a sirotinca z rozhrania 19. a 20. stor., známa pod menom Venantium. Krátke obdobie bol v nej kláštor Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktorý je v súčasnom období obývaný. Medzi kultúrne pamiatky patria aj sochy sv. Jána Nepomuckého z r. 1740, Mariánsky stĺp pred radnicou, socha Panny Márie, kráľovnej anjelov, vystavaná v gotickom štýle a socha Krista, kráľa, z r. 1934, ktorá je zároveň pomníkom padlým v 1. svet. vojne. Obetiam 2. svet. vojny bolo v r. 1960 odhalené súsošie akademického sochára Vojtecha Ihriského. K obci boli pričlenené obce Solka, prvýkrát spomínaná v r. 1424 pod názvom Zalka a Vyšehradné, ktoré sa spomína v r. 1333 ako Prona Superior.
M. č.: Nitrianske Pravno, Solka, Vyšehradné.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť