Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liešťany

Základné údaje
Obec leží v nitrickom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri úpätí Strážovskej hornatiny na nive Nitrice. Pahorkatinný až hornatinný povrch chotára tvoria kryštalické horniny a treťohorné pieskovce a ílovce. Obec bola založená v r. 1332 pod názvom Lyssen, v r. 1348 sa volala Leschen, v r. 1411 Listen, v r. 1773 Lestyin a od r. 1927 sa používa terajší názov. Patrila Diviackovcom a od r. 1348 Rudnayovcom. K obci Liešťany boli v r. 1943 pričlenené obce Dobročná a Lomnica. Dobročná sa spomína v r. 1332, keď Mikuláš, Lukáč, Detrich Bossányiovci a Gregor z Topoľčianok získali tunajšiu zlatú baňu a právo na ťažbu. Vyvinutá obec Lomnica sa spomína v r. 1348 pod názvom Lomnycha, v r. 1400 Lonicha a v r. 1773 Lomnicza. Patrila Bossányiovcom z Diviackej Novej Vsi a Malých Bošian. V 19. stor. bola v obci parná píla.
M. č.: dobročná, liešťany, lomnica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť