Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pravenec

Základné údaje
Leží v pravnianskom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri SZ úpätí pohoria Žiar na ľavostrannej nive a náplavových kužeľoch Nitry. Chotár tvoria granity, kryštalické a druhohorné horniny, treťohorné uloženiny, pokryté sčasti splašovými hlinami a riečnymi uloženinami. Obec sa spomína v r. 1267 pod názvom Prona, v r. 1387 Kysprona, v r. 1484 Kysprawencza, v r. 1498 Prawencze a od r. 1773 Prawenecz. Patrila Diviackovcom, v 15. stor. Bossányiovcom, od r. 1533 Krištofovi Šurianskemu, od r. 1640 panstvu Bojnice, v 17. - 19. stor. Bossányiovcom, Majthényiovcom, Újfalussyovcom. Obec sa postupne rozširovala pričleňovaním osád a obcí. Osada Drahy sa spomína r. 1332 a je vyznačená ešte na mapách z r. 1806. Obec Kľačany sa spomína v r. 1448, patrila Diviackovcom a Bossányiovcom, ktorí tu mali sídlo. Obec Lehota sa spomína v r. 1332, patrila Bossányiovcom, v r. 1516 Jánovi Phryzcovi z Pravenca, v r. 1553 panstvu Bojnice, v 17. stor. Lehotayovcom. S Pravencom splynula v pol. 19. stor.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom, spracúvaním dreva. Z drevárskeho závodu firmy Baťa, zal. v r. 1942 sa po vojne vyvinul Tatra nábytok, ktorý poskytuje pracovné príležitosti občanom širšieho okolia. Ku kultúrnym pamiatkam patrí kaštieľ, pôv. opevnený, renes. s nárožnými vežami zo zač. 17. stor., upravený okolo pol. 18. stor., baroková kúria zo zač. 18. stor., neskorobarokový kaštieľ z r. 1787 a neogotická kaplnka z r. 1891.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť