Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lazany

Základné údaje
Obec leží uprostred Hornonitrianskej kotliny na nive Porubského potoka a Nitry. Prevažne odlesnený pahorkatinný povrch chotára tvoria ml. treťohorné usadeniny, pokryté splaškovými hlinami. Z archeologického hľadiska je zaujímavý hromadný nález bronzových šperkov z ml. doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je z r. 1430 pod názvom Lazan, od r. 1773 sa používa meno Lazany. Vznik obce sa však na základe archeol. nálezov predpokladá pred 12. stor. Patrila hradu Bojnice. V r. 1479 ju darovali Noffryovci bojnickému prepošstvu. V 14. - 15. stor. sa v chotári pokúšali dolovať zlato. K hist. pamiatkam patrí rím. kat. kostol z 1872 - 75 na mieste st. gotického, z ktorého je dnes v kostole got. kamenná krstiteľnica zo 14. stor., drevené plastiky z 1. pol. 16. stor., kaplnka a dva pamätné kríže. V starej časti obce bola Pamiatkovou správou vyčlenená pamiatková zóna s 89 domami. Obec má poľnohosp. charakter, časť obyvateľstva pracuje v priemysle v blízkom okolí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť