Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jalovec

Základné údaje
Leží v SV časti Hornonitrianskej kotliny v doline potoka Handlovka. Jeho chotár na pahorkatine a JZ svahoch pohoria Žiar tvoria treťohorné piesky a pieskovce, druhohorné vápence a kryštalické horniny. Obec sa spomína v r. 1430 pod názvom Alloc. Vznikla však už v 12. stor. Začiatkom 13. stor. patrila rodine Dobákovcov, od r. 1244 panstvu Bojnice. Poddaní zásobovali zámok metlami a panskému záhradníkovi museli odvádzať vetvičky jalovca a chrenu. Zaoberali sa chovom oviec, poľnohosp., časť odchádzala na sezónne práce. V 15. - 16. stor. boli v obci sklárske pece. V r. 1749 založili Pálffyovci v doline Huňov skláreň s 5 pecami a mlynom a v r. 1831 postavili vápenku. V súčasnosti väčšina obyvateľstva pracuje v blízkych podnikoch okresu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť