Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lehota pod Vtáčnikom

Základné údaje
Leží v J časti Hornonitrianskej kotliny na náplavových kužeľoch pravostranných prítokov rieky Nitry. Chotár na odlesnenej pahorkatine a SZ svahoch pohoria Vtáčnik tvoria erózne zvyšky andezitových prúdov a splašové hliny. Obec vznikla zlúčením Veľkej a Malej Lehoty v r. 1960. Malá Lehota je doložená v r. 1362 Sceperdoelehotaya, v r. 1533 pod názvom Paplehota, v a v r. 1773 Mala Lehotta. Podľa ústneho podania sa však predpokladá, že bola založená na zákupnom práve v r. 1362. Patrila Majthényiovcom. Veľká Lehota je doložená historickou listinou z r. 1388 pod názvom Istvanlehotaya a v r. 1773 sa spomína ako Welka Lehotta. Bola tiež založená na zákupnom práve a patrila panstvu Sivý Kameň. V 1. pol. 15. stor. bola spustošená. V r. 1455 Majthényiovci obnovili jej zákupné právo. V období 1. svet. vojny sa obyv. živili prevažne poľnohosp. a odchádzali za prácou do zahraničia. Najväčší rozmach obce nastal po r. 1945. V súčasnosti občania pracujú v priemyselných podnikoch v blízkom okolí. Cez medzinárodný projekt EÚ pod názvom INTEREG III B, REVITAMÍN obec plánuje vybudovať viacúčelovú vodnú nádrž na turisticko-rekreačné využitie. V obci je krytý bazén. Okolie obce poskytuje možnosti turistiky, skalolezenia, cykloturistiky, rybolovu a poľovníctva. Lyžiarsky vlek, prírodný amfiteáter a rozsiahla chatová oblasť Sekaniny sa stali súčasťou krásnej prírody pod úpätím pohoria Vtáčnik
M. č.: Malá Lehota, Veľká Lehota.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť