Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nedožery - Brezany

Základné údaje
Obec leží v SV časti Hornonitrianskej kotliny pri Z úpätí pohoria Žiar na nive a náplavových kužeľoch Nitry. Chotár tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, mladotreťohorné štrky, pyroxenické andezity a granity. Obec vznikla v r. 1964 zlúčením dvoch samostatných obcí Nedožier a Brezian. Obec Nedožery mala mýtnicu, v ktorej sa mýto vyberalo do 19. stor. Prvý záznam o obci je z r. 1429, ale jestvovala už v 13. stor. Vtedy sa volala Nadaser, v r. 1773 Nedožer a od r. 1927 nesie meno Nedožery. Patrila panstvu Bojnice, v 13. stor. rodu Diviackych, zač. 14. stor. Matúšovi Čákovi, potom korune, od r. 1528 Thurzovcom a od r. 1637 Pálffyovcom. V období husitských vojen v r. 1432 vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., súkenníctvom, olejkárstvom, hrnčiarstvom a medovnikárstvom. Obec Brezany sa spomína v r. 1430 pod názvom Berzen, v r. 1773 Brecsany a od r. 1808 Brezany. Patrila panstvu Bojnice, časť obce v r. 1479 patrila bojnickému prepošstvu. V období stavovských vojen v 18. stor. bola viackrát poškodená. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a remeslami, z ktorých dominovala výroba krosien a kolovrátkov. V r. 1600 tu bol hrnčiarsky cech. Obyvatelia Nedožier-Brezian sú zamestnaní čiastočne v poľnohosp., časť pracuje v priemyselných podnikoch na okolí. V Nedožeroch je klasicistická kaplnka zo zač. 19. stor. a pamätná tabuľa Vavrinca Benediktiho. V Brezanoch je starogot. rím. kat. kostol z obdobia okolo r. 1409, zbarokizovaný v r. 1666 a 1748. Fara bola postavená v neskororenesančnom štýle v r. 1680 - 1700. V obci sa narodil filológ a matematik Vavrinec Benedikti z Nedožier (10. 8. 1555 - 4. 6. 1615), bol profesorom na Karlovej univerzite v Prahe.
M. č.: nedožery, brezany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť