Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šútovce

Základné údaje
Ležia na styku Malej Magury s nitrickým výbežkom Hornonitrianskej kotliny na hornom toku Trebianskeho potoka. Pahorkatinný až hornatinný povrch chotára tvoria flyšové pieskovce, druhohorné vápence, dolomity a kryštalické diority. Obec vznikla v r. 1922 spojením Dolných a Horných Šútoviec. Horné Šútovce sa spomínajú v r. 1315 pod názvom Sotuch a v r. 1773 Horne Sutowcze. Patrili Diviackovcom, od r. 1504 Vavrincovi de Zablath, od r. 1556 Újfalussiovcom, neskôr Splényiovcom, Berényiovcom, Pálffyovcom. Obec Dolné Šútovce sa spomína v r. 1531 pod názvom Nagh Swthocz, v r. 1546 Also Swthocz a r. 1786 Dolné Ssutowce. Patrila zemepánom z obce Horné Šútovce. Hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo ovocinárstvo a poľnohosp. a každoročne chodili na sezónne práce. V r. 1856 odmietli vrátiť zemepánovi kopanice. Obyvatelia v súčasnosti pracujú v priemysle na blízkom okolí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť