Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tužina

Základné údaje
Leží na styku pravnianskeho výbežku Hornonitrianskej kotliny a JV úpätí Strážovskej hornatiny na strednom toku potoka Tužina. Pahorkatinný povrch chotára s početnými náplavovými kužeľmi pokrývajú prevažne splašové hliny. Obec, založená na zákupnom práve, sa spomína v r. 1393 pod názvom Villa Fabri, v r. 1430 ako Kowachlehota, v r. 1489 ako Thwssyna, v r. 1495 ako Kauorfalwa a neskôr Thusina a od r. 1773 sa nepretržite používa názov Tužina. Patrila panstvu Bojnice, v r. 1639 - 55 ju zálohovali Ostrožickým. Listina z r. 1614 potvrdzuje existenciu mlyna. V r. 1657 - 1711 sa obyvatelia vykupovali z poddanských povinností za tisíc zlatých ročne a za pol funta šafránu. V r. 1735 panstvo postavilo pivovar, v r. 1742 Pálffyovci odkúpili tunajšie richtárstvo. Existenciu mlyna a píly na vodný pohon dosvedčuje listina z r. 1752. Neskôr sa poddaní vzbúrili pre nedodržanie urbára. V súvislosti s Tužinou sa spomína obec Heckelseu, ktorú založil koncom 14. stor. na zákupnom práve dedičný richtár Heckel z Tužiny. Obec sa spomína v r. 1393 a je pravdepodobné, že splynula s Tužinou. Ku kultúrnym pamiatkam patrí st. barok rím. kat. kostol. z r. 1788 - 97 na stredovekých základoch, od r. 2003 je podrobený reštaurátorským prácam, kaplnka z r. 1818, rozšírená v r. 1872 s barokovou plastikou Piety na oltári. Mariánsky stĺp s kamennou ohradou je z r. 1749, v r. 1999 zrekonštruovaný a socha Piety z r. 1850. V r. 1861 - 70 pôsobil v obci Juraj Slota-Rajecký (1819 - 1882), básnik a publicista. Väčšina obyvateľstva pracuje v priemysle na blízkom okolí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť