Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Bačkovík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Baška

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Belža

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Beniakovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bidovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blažice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bočiar

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bohdanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Boliarov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Budimír

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bukovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bunetice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Buzica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cestice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čakanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čaňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čečejovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čižatice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Debraď

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Drienovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Družstevná pri Hornáde

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďurďošík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďurkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dvorníky - Včeláre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Geča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gyňov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hačava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Háj

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Haniska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Herľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hodkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hosťovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrašovík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hýľov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chorváty

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chrastné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Janík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jasov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kalša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kecerovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kecerovský Lipovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kechnec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kokšov - Bakša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Komárovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kostoľany nad Hornádom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Košická Belá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Košická Polianka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Košické Olšany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Košický Klečenov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kráľovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kysak

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malá Ida

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malá Lodina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Medzev

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Milhosť

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mokrance

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Moldava nad Bodvou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mudrovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Hutka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Kamenica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Myšľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Čaj

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Klátov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Lánec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Polhora

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nováčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nový Salaš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Obišovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Olšovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Opátka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Opiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Paňovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Peder

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Perín - Chym

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ploské

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poproč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rákoš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rankovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rešica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rozhanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rudník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruskov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sady nad Torysou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Seňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Skároš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slančík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slanec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slanská Huta

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slanské Nové Mesto

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sokoľ

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sokoľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svinica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šemša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štós

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trebejov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trsťany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trstené pri Hornáde

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Turňa nad Bodvou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Turnianska Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vajkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Valaliky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Ida

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Lodina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vtáčkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Hutka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Kamenica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Myšľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Čaj

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Klátov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Medzev

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zádiel

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zlatá Idka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žarnov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ždaňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci