Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Bajany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bánovce nad Ondavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Beša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bracovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Budince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Budkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čečehov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čičarovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čierne Pole

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Drahňov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dúbravka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Falkušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hatalov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hažín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hnojné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Iňačovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ižkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jastrabie pri Michalovciach

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jovsa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kačanov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kaluža

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kapušianske Kľačany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Klokočov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krásnovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krišovská Liesková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kusín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lastomír

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Laškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lesné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ložín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lúčky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malčice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Raškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Markovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Maťovské Vojkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Michalovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Moravany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nacina Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oborín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oreské

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Palín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pavlovce nad Uhom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Petrikovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Petrovce nad Laborcom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poruba pod Vihorlatom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pozdišovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ptrukša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pusté Čemerné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rakovec nad Ondavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruská

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Senné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slavkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sliepkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Staré

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Strážske

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stretava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stretavka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Suché

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šamudovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trhovište

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trnava pri Laborci

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tušice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tušická Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Kapušany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Raškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Slemence

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vinné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vojany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Voľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vrbnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vysoká nad Uhom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zalužice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Závadka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zbudza

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zemplínska Široká

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zemplínske Kopčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žbince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci