Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Arnutovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Betlanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bystrany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Danišovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Harichovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hincovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hnilčík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hnilec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrabušice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chrasť nad Hornádom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Iliašovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jamník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kaľava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kolinovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krompachy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Letanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lieskovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Markušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Matejovce nad Hornádom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mlynky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Odorín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Olcnava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oľšavka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poráč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rudňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slatvina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slovinky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Smižany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Spišská Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Spišské Tomášovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Spišské Vlachy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Spišský Hrušov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Teplička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vítkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vojkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žehra

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci