Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Ardovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Betliar

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bohúňovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bôrka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brdárka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bretka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brzotín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čierna Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čoltovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čučma

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dedinky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dlhá Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dobšiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Drnava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gemerská Hôrka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gemerská Panica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gemerská Poloma

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gočaltovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gočovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hanková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Henckovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Honce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrhov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrušov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jablonov nad Turňou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jovice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kečovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kobeliarovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Koceľovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kováčová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krásnohorská dlhá Lúka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krásnohorské Podhradie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kružná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kunova Teplica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lipovník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lúčka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Markuška

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Meliata

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Slaná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ochtiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pača

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pašková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Petrovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Plešivec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rakovnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rejdová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rochovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Roštár

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rozložná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rožňava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rožňavské Bystré

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rudná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Silica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Silická Brezová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Silická Jablonica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slavec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slavoška

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slavošovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stratená

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štítnik

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vlachovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Slaná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci