Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Baškovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Beňatina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bežovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blatná Polianka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blatné Remety

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blatné Revištia

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bunkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Fekišovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hlivištia

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Husák

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Choňkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Inovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jasenov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jenkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kolibabovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Koňuš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Koromľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krčava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kristy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lekárovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Rybnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižné Nemecké

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Orechová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ostrov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Petrovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pinkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podhoroď

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Porostov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Porúbka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Priekopa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Remetské Hámre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruská Bystrá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruskovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ruský Hrabovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sejkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sobrance

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svätuš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tašuľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tibava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Úbrež

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Revištia

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vojnatina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Rybnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšné Nemecké

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšné Remety

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Záhor

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci