Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Archív

 • 01. 04. 2015 Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla

  Ministerstvo vnútra spustilo od 1. apríla 2015 prvé elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla. Prostredníctvom nich si držitelia elektronického občianskeho preukazu „eID karta“ a elektronického osvedčenia o evidencii vozidla dokážu vybaviť niektoré evidenčné záležitosti s vozidlom cez internet. Elektronické služby budú dostupné na portáli Elektronické služby MV SR (https://portal.minv.sk).

 • 13. 03. 2015 Projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka vypublikoval prvé agendy

  V uplynulých dňoch zverejnila finančná správa na portáli www.cep.financnasprava.sk prvé agendy, ktoré je možné vybaviť elektronicky v  oblasti zahraničného obchodu. Používatelia nájdu na portáli okrem transakčných služieb v rámci existujúcich agend aj užitočné informácie o podmienkach realizácie zahranično-obchodných transakcií (ZOT).

 • 27. 02. 2015 Informácia o zmene sekcie eSlužby na Služby ÚPVS

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 27. 2. 2015 boli na portáli ÚPVS z dôvodu optimalizácie vyhľadávania elektronických služieb premiestnené niektoré služby zo sekcie E-Služby do vyhľadávacieho nástroja Lokátor služieb dostupného z titulnej stránky portálu. Ide o služby JKM, Obchodného registra SR, Úradu pre verejné obstarávanie a Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 • 20. 02. 2015 Odosielanie elektronických podaní na portáli

  Vážení používatelia, dňa 20. februára 2015 bola na ÚPVS sprístupnená nová funkcionalita pre občanov a podnikateľov. Od uvedeného dátumu je možné odoslať elektronické podania v rámci služby Všeobecná agenda na orgány verejnej moci aj v prípade, že elektronická schránka nie je aktivovaná na doručovanie. Nová funkcionalita bola sprístupnená na základe zosúladenia procesov ÚPVS s platnou legislatívou a na základe výkladu Ministerstva financií SR k vybraným ustanoveniam zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

 • 16. 02. 2015 Spustenie modulu elektronických formulárov

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby oznamuje, že na základe § 60 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente spúšťa dňa 16. februára 2015 do prevádzky modul elektronických formulárov (modul eForm).  Modul zabezpečuje centralizovanú správu elektronických formulárov verejnej správy vo forme prázdnych vzorov a je dostupný pre všetkých používateľov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) prostredníctvom tlačidla „Úložisko formulárov“ umiestneného na titulnej stránke portálu.

 • 13. 02. 2015 V prevádzke už 241 kioskov pre e-kolky

  5. februára 2015 boli spustené ďalšie kiosky, kde si občania a podnikatelia môžu zakúpiť elektronické kolky. Ich celkový počet tak narástol na 241. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a podobne.

 • 12. 02. 2015 Aktualizované návody a životné situácie na portáli

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 12. februára 2015 boli na ústrednom portáli aktualizované všetky zverejnené návody a postupy, ktoré sú určené na zjednodušenie práce používateľov s portálom a s elektronickými schránkami. Návody nájdete v sekcii s názvom Návody a postupy, ktorá je dostupná v dolnom informačnom menu, alebo na adrese https://www.slovensko.sk/sk/navody. Spolu s návodmi boli v sekcii životných situácií v časti určenej pre občana aktualizované aj témy Spotrebiteľ a Voľby.

 • 18. 12. 2014 Nové formuláre pre orgány verejnej moci na portáli

  Vážení používatelia, od 18. decembra 2014 sú na portáli www.slovensko.sk sprístupnené nové elektronické formuláre týkajúce sa zriadenia a správy elektronických schránok orgánov verejnej moci (OVM), ich organizačných zložiek a organizácií bez právnej subjektivity.

 • 18. 12. 2014 Spustenie Centrálnej úradnej tabule

  Vážení používatelia, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby dňa 18. decembra 2014 spúšťa do prevádzky Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (CUET). CUET je k dispozícii pre všetkých používateľov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) na adrese https://cuet.slovensko.sk alebo prostredníctvom tlačidla „Úradná tabuľa“ umiestneného na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk.

 • 21. 11. 2014 Dane a prenájom nehnuteľností - aktualizované životné situácie

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 21. novembra 2014 boli aktualizované články k ďalšej skupine vybraných životných situácií, ktoré sú zverejnené na ústrednom portáli. Konkrétne ide v časti určenej pre občana aj podnikateľa o tému Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mestaPrenájom nehnuteľnosti a pre podnikateľov je aktualizovaná životná situácia na tému Daň z príjmov právnickej osoby.

 • 14. 11. 2014 Upozornenie pre používateľov portálu

  Vážení používatelia, na Ústrednom portáli verejnej správy bola kvôli závažnej bezpečnostnej chybe protokolu SSL 3.0 vypnutá jeho podpora. Hlavní výrobcovia internetových prehliadačov majú v pláne podporu SSL vypnúť čo najskôr, dovtedy však odporúčame všetkým používateľom vo svojich internetových prehliadačoch skontrolovať nastavenia podpory SSL a TLS. V prípade potreby odporúčame manuálne vypnúť podporu protokolu SSL a naopak, zapnúť podporu pre protokol TLS.

 • 10. 11. 2014 Dane, dopravné nehody a priestupky - aktualizované životné situácie

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 10. novembra 2014 boli aktualizované články k ďalšej skupine vybraných životných situácií, ktoré sú zverejnené na ústrednom portáli. Konkrétne ide v časti určenej pre občana aj podnikateľa o témy, ktorými sú Daň za ubytovanie a Daň za užívanie verejného priestranstva. Pre občanov je aktualizovaná životná situácia na tému – Dopravné nehody a priestupky.

 • 16. 10. 2014 Metodické usmernenie k registrácii elektronických služieb na ÚPVS

  Vážení používatelia, dňa 16. 10. 2014 bolo na portáli zverejnené nové metodické usmernenie, ktoré je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie o postupe registrácie elektronických služieb a registrácie elektronických formulárov v pilotnej prevádzke Ústredného portálu verejnej správy. Súčasťou metodického usmernenia je Príloha k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb. Dokument je dostupný v sekcii Metodické usmernenia.

 • 09. 10. 2014 Nové návody a životné situácie na portáli

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 9. októbra 2014 boli aktualizované návody v sekcii Návody a postupy, a to konkrétne Návod na viacnásobné podpisovanie, Návod na vytvorenie ZEP prostredníctvom eID karty s aplikáciou D.Signer/XAdES a Návod na vytvorenie ZEP prostredníctvom eID karty s aplikáciou XZep Signer. Spolu s návodmi bola v sekcii životných situácií v časti bývanie aktualizovaná aj téma katastra nehnuteľností.

 • 07. 10. 2014 Nové služby na portáli

  Vážení používatelia, od 6. októbra 2014 sú na portáli www.slovensko.sk sprístupnené dve nové elektronické služby Mestskej časti Bratislava – Staré mesto. Ide o Prihlásenie psa do evidencie a Ohlásenie všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkarne. Prvá služba umožňuje držiteľom psov požiadať o prihlásenie psa do evidencie, druhá je určená pre majiteľov prevádzok na ohlásenie prevádzkovej doby. 

 • 01. 10. 2014 Exekúcie a dražby, prechodný pobyt a daň z nehnuteľností - aktualizované životné situácie

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 1. októbra 2014 boli aktualizované články k ďalšej skupine vybraných životných situácií, ktoré sú zverejnené na ústrednom portáli. Konkrétne ide o témy v časti určenej pre občana, ktorými sú exekúcie a dražby, daň z nehnuteľností a prechodný pobyt.

 • 30. 09. 2014 V prevádzke už 100 kioskov pre e-kolky

  30. septembra 2014 boli spustené ďalšie kiosky, kde si občania a podnikatelia môžu zakúpiť elektronické kolky. Ich celkový počet tak narástol na 100. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a podobne.

 • 09. 09. 2014 Nová verzia aplikácie D.Signer/XAdES

  Vážení používatelia, od 9. septembra 2014 je na portáli www.slovensko.sk dostupná nová verzia aplikácie D.Signer/XAdES .NET v3.0 a verzia aplikácie D.Signer/XAdES Java v1.0. Aplikácie sú určené na tvorbu zaručeného elektronického podpisu, ktorý slúži na autorizáciu elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

 • 09. 09. 2014 V prevádzke už 96 kioskov pre e-kolky

  9. septembra 2014 boli spustené ďalšie kiosky, kde si občania a podnikatelia môžu zakúpiť elektronické kolky. Ich celkový počet tak narástol na 96. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a podobne.

 • 08. 09. 2014 Vodičské oprávnenia a evidencia vozidiel - aktualizované životné situácie

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 8. septembra 2014 boli aktualizované články k ďalšej skupine vybraných životných situácií, ktoré sú zverejnené na ústrednom portáli. Konkrétne ide o témy v časti určenej pre občana, akými sú vodičské preukazy a vodičské oprávnenie, evidencia motorových vozidiel a daň z dedičstva.

 • Zobraziť všetky oznamy

Zobraziť stránku:12345678910