Ústredný portál verejnej správy

Elektronický účet poistenca

Sociálna poisťovňa naďalej zlepšuje svoje služby. Tentoraz ide o nový Elektronický účet poistenca.

Ten vychádza z aplikácie Individuálny účet poistenca. Nadstavbou je modernizácia používateľského rozhrania. Inak povedané, používať ho bude omnoho jednoduchšie a intuitívnejšie. Účet (Obr. 1) dostal nový dizajn a každý klient si v ňom jednoducho overí všetky potrebné informácie z oblasti sociálneho poistenia. Ďalším avizovaným krokom by mala byť obojstranná komunikácia s poisťovňou.

Ako na dlani

Pre tých, ktorí si tento účet ešte neaktivovali, by mohla byť najväčšia motivácia stopercentný prehľad o informáciách ohľadom ich „sociálnej poistky“. Teda počet odpracovaných dní, prípadný nedoplatok, či údaje potrebné k získaniu dávky. Tieto údaje si bude možné aj vytlačiť a následne použiť ako podklady. To ušetrí aj množstvo času, ktorý by ste inak trávili návštevou jednej z mnohých pobočiek.

ilustračný obrázok nového rozhrania elektronického účtu poistenca

Obr. 1 - Elektronický účet poistenca, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Okrem iného v aplikácii nájdete aj prehľad dôb poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia a ich evidenciu v Sociálnej poisťovni či kontrolu údajov či evidenciu životných období. Novinkou oproti starej verzii aplikácie bude, okrem používateľsky príťažlivého rozhrania, najmä online aktualizácia týchto údajov. Rovnako aj informácie o uzatvorenej zmluve o starobnom dôchodkom sporení, inak známeho ako II. pilier.

Ako na to?

Samotná aktivácia Elektronického účtu poistenca je veľmi jednoduchá. Vyplnený formulár je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni elektronicky prostredníctvom e-schránky cez slovensko.sk. Urobíte tak po prihlásení v sekcii Všeobecná agenda. Tlačivo však môžete odovzdať aj osobne na lokálne pracovisko Sociálnej poisťovne. Žiadosť je možné vytlačiť a vyplniť si už doma v predstihu. Nájdete ju na portáli elektronických služieb Sociálnej poisťovne v sekcii „Elektronický účet poistenca“ pod názvom „Dohoda“ [.pdf, 255 kB]. Na tom istom mieste je možné nájsť aj Používateľskú príručku elektronického účtu poistenca [.pdf, 5 795 kB].  Po registrácií je možné sa prihlásiť do mobilnej aplikácie, alebo cez internetový prehliadač, pomocou hesla alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID). Ďalšiu novinku možno očakávať čoskoro. Už 1. júna 2022 sa klienti môžu tešiť na ďalšiu novú funkciu elektronická PN.

Viac informácií nájdete v ozname Sociálnej poisťovne.

 

 

 

(05. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov