Ústredný portál verejnej správy

Modernizácia ÚPVS: online prieskum medzi úradníkmi

Vážení používatelia,

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby s cieľom zlepšenia interakcie s verejnou správou plánuje zefektívniť elektronickú komunikáciu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - www.slovensko.sk.

Preto by sme v súvislosti s projektom „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy“ (tzv. Modernizácia ÚPVS) aj touto cestou radi oslovili čo najväčší počet zamestnancov úradov a inštitúcií, ktorí by sa s nami chceli podeliť o to, ako portál a svoje agendové systémy používajú a kde vidia hlavné nedostatky a problémy, ktoré im každodennú prácu sťažujú.

Spätná väzba od úradníkov nám pomôže lepšie pochopiť ich potreby, ktoré sa následne v spolupráci so Slovensko IT a s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pokúsime pretaviť do praxe.

V prípade záujmu, prosím, prejdite na krátky online dotazník, ktorého vyplnenie vám zaberie približne 5 minúť.

Váš názor je pre nás dôležitý, ďakujeme za vašu ochotu a čas.

(06. 04. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov