Ústredný portál verejnej správy

Sociálna poisťovňa zavádza elektronickú PN

Vážení používatelia,
Sociálna poisťovňa pokračuje v avizovanej elektronizácií. Pre občanov to znamená koniec behaniu s papiermi. Sociálna poisťovňa
od 1. júna sprístupní službu elektronická PN. Znamená to, že vám odpadnú starosti s doručovaním dokumentov fyzicky. Všetky potrebné informácike za vás vyplní a odošle lekár.  Komunikácia a výmena údajov sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Prístup získajú všetci zamestnávatelia, ktorí už tieto služby využívajú. Nájdu si tam novú zložku s názvom ePN. Tam sa zhromaždia všetky potrebné údaje o zamestnancoch, ktorí sú práceneschopní, a to ihneď a online.

Informácie ihneď poruke

Zamestnávateľom sa prostredníctvom ePN oznámi vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, rovnako ako jej dôvod. Informuje aj o mieste pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak nastane porušenie liečebného režimu, aj táto informácia sa tam objaví. Taktiež sprístupní každú zmenu v poskytovaných údajoch.

Obojsmerný tok

Opačne, zamestnávateľ prostredníctvom tejto služby doručí číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti. Poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. Tieto informácie odošle cez ePN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní (od 11. dňa Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské).

Viac informácií nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

(31. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov