Ústredný portál verejnej správy

Koniec predĺženej daňovej lehoty

Vážení používatelia,

blíži sa ďalší míľnik súvisiaci s daňami z príjmu. Týka sa však len tých daňovníkov, ktorí stihli do 31. marca 2022 doručiť daňovému úradu Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Takže momentálne si už lehotu ďalej predlžovať nemôžete.

Uvedené znamená, že ak ste si predĺžili podanie a splatnosť dane o dva mesiace, utorok 31. máj 2022, je posledným dňom, keď môžete podať priznanie a zaplatiť daň bez hrozby sankcie zo strany úradu. Ak ste daňovník s tuzemským príjmom a lehotu ste si predĺžili o tri mesiace, máte čas do štvrtku 30. júna 2022. Pri osobách s príjmom zo zahraničia je posledným termínom piatok 30. september 2022.

Viac informácií nájdete v sekcií „Životné situácie“, v článkoch „Daň z príjmu“ a „Odklad daňového priznania“ alebo na portáli Finančnej správy SR.

(25. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov