Ústredný portál verejnej správy

Výmaz duplicitných účtov na PFS

Finančná správa SR sa rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu duplicitných účtov, ktoré klienti na jej portáli nevyužívajú. Tento stav im pritom môže komplikovať plnenie daňových povinností.  Dotknutých používateľov bude v predstihu informovať prostredníctvom softwarningu. Tohto kroku sa daňovníci nemusia obávať. Zrušenie duplicitných účtov ich nijako neovplyvní.

Týka sa to tých, ktoré daňovníci nevyužívali od 1. januára 2020. Subjektom bude ponechaný len účet podľa posledného prihlásenia, resp. vybraný účet s najnižšou hodnotou čísla prihlasovacieho mena. 

Používatelia portálu Finančnej správy SR (PFS) sa tohto kroku nemusia obávať. Všetky väzby na subjekty zostanú bez zmeny. Táto aktivita nemá taktiež žiadny vplyv na prihlasovanie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID), či podávanie a podpisovanie podaní.

Klienti sa nemusia mať strach ani v prípade, ak k ponechanému účtu zabudli heslo. Obnoviť si ho môžu priamo na PFS v časti „Zabudnuté heslo/Generovanie hesla“. V prípade problémov sa tiež môžu obrátiť priamo na centrum podpory Finančnej správy SR.

Viac informácií nájdete v ozname Finančnej správy SR.

(11. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov