Ústredný portál verejnej správy

IT Fitness Test 2022

Vážení používatelia,
11. ročníka IT Fitness Testu 2022, najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku, sa môžete zúčastniť aj vy. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná od 26. apríla do 31. júla, spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny.

Prostredníctvom IT Fitness testu si môžu záujemcovia overiť svoje počítačové zručnosti a vedomosti o virtuálnom svete. Test je určený pre študentov, učiteľov a prakticky kohokoľvek, kto si chce overiť svoje schopnosti.

Po absolvovaní testu dostane každý účastník certifikát, potvrdzujúci digitálne zručnosti, ktorým si môžu uchádzači doplniť svoj životopis pri uchádzaní sa o zamestnanie. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie. Úspešní riešitelia naviac postupujú do losovania o hlavnú cenu – Xbox Series X – a desiatky ďalších skvelých cien. IT Fitness Test je vhodný aj pre učiteľov všetkých stupňov vzdelávania a je k dispozícii pre každého bezplatne.

V prípade záujmu si môžete online test vyskúšať na portáli IT Fitness, kde sa dozviete aj ďalšie užitočné informácie.

Významnou novinkou roku 2022 nie je len možnosť testovania v anglickom jazyku ale aj zapojenie okolitých krajín V4. A teda Česko, Maďarsko a Poľsko.

 

(28. 04. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov