Ústredný portál verejnej správy

Podpora digitálnych zručností seniorov

Vážení používatelia,

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) spúšťa projekt na podporu digitálnych zručností seniorov. Pilotná fáza pre prvých 1000 účastníkov začne už v júni 2022. Školenia v rámci pilotnej fázy budú prebiehať v približne 60 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku. Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

Realizačná fáza sa spustí v jeseni, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných združení. Vyškolených bude 172 800 seniorov. Digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou aj pre bezpečnosť v online priestore. Narastá počet prípadov, kedy seniori kvôli podvodníkom na sociálnych sieťach prišli o celoživotné úspory. Podvodníci cielia často práve na seniorov, pretože vedia, že sú zraniteľní a  sú ľahkou obeťou. Digitálne zručnosti umožňujú lepšie zapojenie sa do spoločnosti, komunikáciu s blízkymi a rodinou, využívanie služieb, z ktorých mnohé sú už dostupné len online.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.

Znalosti, ktoré seniori nadobudnú:

  • základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom)
  • vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)
  • komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)
  • informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)

MIRRI chce aj týmto spôsobom bojovať proti „digitálnej chudobe.“

Viac informácií nájdete aj v ozname Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. O ďalších podrobnostiach bude MIRRI včas informovať.

(27. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov