Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o vydanie cestovného pasu

Vážení používatelia,

termín podania žiadosti o vydanie cestovného pasu si môžete dohodnúť aj elektronicky. Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov. Pri podávaní žiadosti musí byť žiadateľ vždy prítomný osobne (okrem bezvládnosti), aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje (fotografia, odtlačky prstov a podpis).

Všetky potrebné informácie k vydaniu pasu nájdete v životnej situácií Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady alebo priamo na stránke Ministerstva vnútra SR. Viac informácií o rezervácií si termínu podania žiadosti o vydanie cestovného pasu elektronicky nájdete rovnako na stránke Ministerstva vnútra SR.

(08. 06. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov