Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Archív

 • 13. 07. 2018 Newsletter Júl 2018

  Vážení používatelia,
  v júlovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a povinností, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť e-mailovú adresu. Viac...

 • 11. 07. 2018 Nová verzia aplikácie pre prihlásenie (eID klient)

  Vážení používatelia, Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo novú verziu aplikácie pre prihlásenie eID klient (verzia 2.0.2 pre platformu Windows). Jej inštaláciou sa automaticky odinštaluje stará verzia eID klienta. Činnosti z pohľadu občana pri prihlasovaní zostávajú nezmenené. Viac...

 • 28. 06. 2018 Elektronická komunikácia právnych zástupcov so súdmi

  Ak právni zástupcovia, ktorí sú fyzickými osobami, nechcú od 1. júla 2018 zbytočne platiť súdne poplatky, musia doručovať podania v súdnych konaniach do elektronickej schránky súdu a pri elektronickej komunikácii so súdom používať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.  Viac...

 • 08. 06. 2018 Informácia o zasielaní nevyžiadaných e-mailov

  NASES informuje používateľov o šírení e-mailových správ, ktoré sa môžu javiť ako upozornenia zaslané z portálu slovensko.sk. Správy s e-mailovou adresou odosielateľa (napr. urad@slovensko.blue) sú IT špecialistami vyhodnocované ako SPAM s nevyžiadanou reklamou a ponukou. NASES nevyužíva portál slovensko.sk na zasielanie ponukových alebo reklamných e-mailov. Viac...

 • 08. 06. 2018 Newsletter Jún 2018

  Vážení používatelia,
  v júnovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...

 • 31. 05. 2018 Prihlásenie sa k odoberaniu newslettra

  Vážení odberatelia newslettra slovensko.sk,
  od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť európske nariadenie zavádzajúce nové pravidlá ochrany osobných údajov. Pokiaľ chcete naďalej dostávať novinky a mať prehľad o blížiacich sa povinnostiach vo forme newslettra, potvrďte prosím opätovne svoj odber zadaním e-mailovej adresy na tomto mieste. Viac...

 • 28. 05. 2018 Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, od 1. júna 2018 sa do elektronických schránok bude zasielať nová správa s názvom „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“, ktorá bude slúžiť na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania. Viac...

 • 16. 05. 2018 Jednotný dizajn manuál e-služieb verejnej správy

  ÚPVII vydal v záujme jednotného používateľského rozhrania a komunikácie pri poskytovaní e-služieb Jednotný dizajn manuál. Viac info...

 • 10. 05. 2018 Newsletter Máj 2018

  V májovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...

 • 09. 05. 2018 Zodpovednosť za výber adresáta a obsah dokumentu

  Za výber konkrétneho adresáta a obsah elektronickej úradnej správy, ako aj za obsah zverejneného elektronického dokumentu na Elektronickej úradnej tabuli (CUET) zodpovedá orgán verejnej moci, ktorý správu odosiela alebo dokument zverejňuje. Viac...

 • 03. 05. 2018 Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu

  Jednotné pravidlá pre listinné rovnopisy elektronických dokumentov sú obsiahnuté vo vyhláške č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Viac...

 • 23. 04. 2018 Elektronická komunikácia fyzických osôb – podnikateľov s Finančnou správou SR

  Okruh osôb povinných doručovať podania Finančnej správe SR elektronickými prostriedkami rozšírila novela daňového poriadku. Uvedená povinnosť sa fyzických osôb - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov bude týkať až od 1. júla 2018, aby mali čas dostatočne sa na elektronickú komunikáciu technicky vybaviť a pripraviť. Viac...

 • 09. 04. 2018 Newsletter Apríl 2018

  V aprílovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...

 • 19. 03. 2018 Zmeny na úvodnej stránke portálu

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, dňa 19. marca 2018 bola z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia práce s portálom slovensko.sk upravená jeho úvodná stránka. Najvýraznejšou zmenou je vytvorenie tlačidla „Vybrané e-služby“. V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi.  Viac...

 • 22. 02. 2018 Nové zmeny v elektronických schránkach

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, od 22. 02. 2018 je na portáli dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Viac...

   

 • 14. 02. 2018 Posunutie dátumu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, začiatok aktivácie elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Prechodné obdobie predĺži novela zákona o kybernetickej bezpečnosti. Viac...

   

 • 01. 02. 2018 Zmeny v doručenkách od 1. februára 2018

  Vážení používatelia,
  dovoľujeme si vás informovať, že od 1. februára 2018 sa zmenil vizuál doručenky. Po novom majú doručenky jednoduchší vzhľad a telo správy obsahuje len stručný text, ktorý prijímateľa prehľadne informuje o dátume a čase doručenia elektronického dokumentu. Viac...

 • 31. 01. 2018 Platba kartou ako nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov

  Platba kartou je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako zaplatiť správny alebo súdny poplatok. Ako pri bežnom online nákupe, stačí zadať platobné údaje a transakcia je okamžite spracovaná. Občania tým nielen ušetria čas, ale môžu sa vyhnúť aj prípadným pochybeniam pri prepisovaní údajov. Viac...

 • 19. 01. 2018 Čo by ste mali určite stihnúť do konca januára 2018?

  Koniec prvého mesiaca v novom roku prináša pre mnohých občanov viaceré povinnosti. 31. január, ktorý v roku 2018 pripadne na stredu, je posledným dňom napríklad na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, na podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie tejto dane, ďalej na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel, prípadne na oznámenie zániku daňovej povinnosti. Viac...

 • 11. 01. 2018 Newsletter Január 2018

  V januárovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...


      

   

 • Zobraziť všetky oznamy

Zobraziť stránku:12345678910