Ústredný portál verejnej správy

Automatizované doplnenie identifikačných údajov v OR SR

Vážení používatelia,

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že v priebehu mesiaca máj 2022 sa vykoná automatizované doplnenie aktuálnych hodnôt identifikačných údajov v zmysle zákona č. 403/2021 Z. z. O automatizovanom doplnení identifikačných údajov sa právnickej osobe zapísanej v obchodnom registri zašle do jej elektronickej schránky oznámenie o doplnení a výpis z obchodného registra.

Ak sa právnickej osobe nezašle oznámenie do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.

Doplnenie údajov nie je možné vykonať v prípade, ak :

  1. identifikačné údaje pre všetky fyzické osoby zapísané v obchodnom registri v určitom postavení sú už v obchodnom registri doplnené,
  2. identifikačné údaje ani jednej fyzickej osoby, zapísanej v obchodnom registri v určitom právnom postavení, neboli stotožnené oproti Registru fyzických osôb,
  3. ak na registrovom súde prebieha konanie vo vzťahu k zapísanej osobe, ktorej údaje by sa mali automatizovane stotožniť.

Uvedeným konaním sa  vyčistia zapísané údaje a doplnia aj technické identifikátory týkajúce sa stotožnenia oproti Registru fyzických osôb, takže sa môže stať, že z pohľadu zapísaných údajov sa tieto v niektorých prípadoch nezmenia.

Pokiaľ aj naďalej, po 31. máji 2022, bude na stránke www.orsr.sk pri subjekte zobrazená ikonka „dokumentu s červeným krížikom“ (Obr. 1), bude potrebné vykonať doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra podaním samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje.

Ďalšie informácie o rozsahu doplňovaných údajov a postupe sú dostupné priamo na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

     Ikona dokumentu s červeným krížikom

Osoba nemá zapísané všetky požadované údaje

Ikona dokumentu so zeleným háčikom

Osoba má zapísané všetky požadované údaje


Obr. 1: Ikony na www.orsr.sk zobrazujúce či sú alebo nie sú požadované údaje zapísané

(16. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov