Ústredný portál verejnej správy

Sociálna poisťovňa uľahčuje procesy

Vážení používatelia,

okrem výrazného odbremenenia čerstvých rodičov, ktorí už nemusia žiadať o vyplatenie Príspevku pri narodení dieťaťa (tzv. kočíkovné) a Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa môžu uskutočniť elektronicky alebo osobne aj priamo v pôrodnici, prichádzajú slovenské úrady s ďalším uľahčením v procese administratívy okolo nového člena rodiny. 

Od 23. mája 2022 už nie je potrebné predkladať „Potvrdenie o ukončení tehotenstva“ na pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vyplácala dávku tehotenské. Táto povinnosť však naďalej platí pre prípady, kedy bolo tehotenstvo ukončené inak ako pôrodom alebo v prípade tehotenstva ukončeného v cudzine či v prípade ukončenia tehotenstva cudzinky. 

Podrobné zmeny nájdete v životnej situácii Narodenie – SprievodcaTehotenské alebo priamo v ozname Sociálnej poisťovne.

(23. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov