Ústredný portál verejnej správy

Aplikácia Virtuálna registračná pokladnica

Vážení používatelia,

aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) k evidencii tržieb (Obr. 1) disponuje všetkými dôležitými funkciami rovnako ako aplikácia Pokladnica. Podnikateľom umožní aj zaokrúhľovanie cien a pomôže im spravovať sortiment a vytvárať uzávierky. Ďalej podporuje tlač dokladov, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a obsahuje najpoužívanejšie tovary a služby.

                          

Obr. 1 – Ikona aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2 

(Obr. 1 – Ikona aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2)

 

Aplikácie je možné používať simultánne, avšak používateľ nemôže byť prihlásený do oboch naraz. Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že sa nebudú zaokrúhľovať, môžu naďalej využívať aj aplikáciu Pokladnica, tá však bude čoskoro odstavená z prevádzky.

Hoci novela zákona o cenách, ktorá obmedzuje obeh jednocentových a dvojcentových mincí, nadobudne účinnosť až 1. júla 2022, používatelia si aplikáciu môžu otestovať už v predstihu. Finančná správa SR upozorňuje, že do uvedeného dátumu je VRP 2 určená len na testovanie funkčnosti. Pokladničné doklady ešte nemožno evidovať, pretože takto vytvorené doklady by boli neplatné.

Aplikáciu pre operačné systémy Android 5 a vyššie si môžete stiahnuť z platformy Google Play, dostupná aj cez webové rozhranie. VRP 2 nie je zatiaľ dostupná pre iOS zariadenia. Finančná správa SR vyvíja maximálne úsilie, aby bola aplikácia dostupná čoskoro aj pre týchto používateľov.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Finančnej správy SR.

(30. 06. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov