Ústredný portál verejnej správy

Akceptačný list k DSS vybavíte aj elektronicky

Mnohí z nás aj napriek nízkemu veku už teraz myslia na jeseň svojho života. Starobné sporenie sa delí na tri piliere a práve ten druhý, kapitalizačný, predstavuje bonus k starobnému dôchodku vyplácanému od štátu. Jeho výška závisí nielen od toho, koľko si naň prispievate, no aj od toho, v akej správcovskej spoločnosti ste. Jej úlohou by malo byť to, aby vám vaše príspevky zhodnocovala. A práve nespokojnosť so spravovaním je častým motívom zmeny tejto spoločnosti.

Pre zmenu dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (DSS) je povinnou prílohou okrem zmlúv aj akceptačný list. Na základe neho Sociálna poisťovňa presunie vaše úspory z pôvodnej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti do novej a presunie tok príspevkov do nového fondu v novej DSS. Po novom sa už nemusíte trápiť návštevou pobočky Sociálnej poisťovne, ale môžete si ho vybaviť elektronicky.

Ilustračný obrázok znázorňuje, čo potrebujete k žiadosti. Žiadosť zašlete do pár minút a zároveň šetríte životné prostredie. prostredie

Čo budete k elektronickej žiadosti potrebovať?

Ak ešte elektronickú schránku nevyužívate, budete potrebovať občiansky preukaz s čipom (eID). Ďalej bezpečnostný osobný kód (BOK), čítačku čipových kariet a nainštalovaný softvér v počítači, ktorý je dostupný bezplatne v sekcii „Na stiahnutie“. Získanie certifikátov k elektronickému podpisu môžete vybaviť aj online cez Aplikáciu pre eID a nemusíte kvôli tomu osobne navštevovať klientske centrum alebo oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Posledným krokom je aktivácia elektronickej schránky. Ak ju aktivovanú ešte nemáte, odporúčame vám pokračovať podľa jednoduchého návodu. Upozorňujeme, že elektronická schránka sa aktivuje na doručovanie najskôr na tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Ako o akceptačný list požiadate?

Za splnenia horeuvedených podmienok sa už len prihlásite na slovensko.sk a keďže k žiadosti neexistuje špeciálny elektronický formulár, prejdete do časti Všeobecná agenda, kde zvolíte Sociálnu poisťovňu ako poskytovateľa (adresáta žiadosti). Do textu napíšete pár viet k tomu, že žiadate o akceptačný list z dôvodu prechodu do inej DSS a následne žiadosť odošlete. Po spracovaní žiadosti vám Sociálna poisťovňa do niekoľkých dní zašle akceptačný list priamo do elektronickej schránky.

Sociálna poisťovňa však navrhuje vydávanie akceptačných listov sa účinnosťou od 1. januára 2023 zrušiť úplne, preto možnosť požiadať o vydanie akceptačného listu elektronickou formou bude možné využiť len do konca roka 2022.

V prípade doplňujúcich otázok môžete kontaktovať priamo Sociálnu poisťovňu.

Koľko za to zaplatíte?

Vydanie akceptačného listu je vo väčšine prípadov bezplatné. Poplatok vo výške 16 eur však musíte uhradiť, ak ste poistení v druhom pilieri a pre zmenu správcovskej spoločnosti ste sa rozhodli po menej ako roku, resp. prešiel menej ako rok od posledného prestupu. Vydaný akceptačný list je potrebné odovzdať tej DSS, do ktorej prestupujete. Platnosť akceptačného listu je jeden rok od vydania.

Ďalšie spracované témy aj s ilustračnými obrázkami nájdete v článku „Elektronizácia v kocke“.

(12. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov