Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Archív

 • 27. 08. 2014 Elektronický výpis z obchodného registra bez poplatku

  Vážení používatelia, od 1. septembra 2014 bude vydanie elektronického výpisu z obchodného registra prostredníctvom elektronickej služby bezodplatné. Výpis bude žiadateľovi zaslaný bezodkladne po doručení elektronickej žiadosti. Elektronická podoba výpisu z obchodného registra, ktorú vydá príslušný súd, bude tak ako doteraz podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Zmenu priniesla novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri účinná od septembra 2014.

 • 18. 08. 2014 V prevádzke už 54 kioskov pre e-kolky

  15. augusta 2014 bolo spustených ďalších 5 samoobslužných platobných terminálov, tzv. kioskov, kde si občania a podnikatelia môžu zakúpiť elektronické kolky. Celkový počet kioskov tak narástol na 54.  Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá a podobne.

 • 13. 08. 2014 Elektronický kolok - nový spôsob úhrady poplatkov

  Občania a podnikatelia si môžu už dnes zakúpiť elektronické kolky v 49 samoobslužných platobných termináloch, tzv. kioskoch. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá a podobne.

 • 31. 07. 2014 Nové životné situácie na portáli

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 31. júla 2014 boli aktualizované články k druhej skupine vybraných životných situácií, ktoré sú zverejnené na ústrednom portáli. Konkrétne ide o témy v časti určenej pre občana, akými sú vybavovanie občianskeho preukazu, výpisu a odpisu z registra trestov, prihlásenie na trvalý pobyt, potvrdenie o trvalom pobyte a úmrtie. Pre podnikateľov sú aktualizované životné situácie s názvom oznamovacie povinnosti, registrácia živnosti a registrácia právnickej osoby.

 • 17. 07. 2014 Životné situácie na portáli

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 17. júla 2014 boli aktualizované články k prvej skupine vybraných životných situácií, ktoré sú zverejnené na ústrednom portáli. Konkrétne ide o informácie v časti určenej pre občana, akými sú narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva a rozvod. Pre podnikateľov sú aktualizované životné situácie s názvom doklady potrebné na začatie podnikania a podnikateľ a jeho účasť na verejnom obstarávaní.

 • 22. 05. 2014 Elektronická schránka získala ocenenie za najlepšiu elektronickú službu OPIS 2014

  Vážení používatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že služba Dátová schránka ÚPVS získala v súťaži Elektronická služba OPIS významné ocenenie v kategórii „Najlepšia elektronická služba OPIS 2014“. Výsledky súťaže boli vyhlásené na konferencii Jarná ITAPA/OPIS 2014, ktorá sa konala dňa 21.5. 2014 v Bratislave v Hoteli Bôrik.

 • 23. 04. 2014 Podpisovanie samostatných pdf súborov

  Vážení používatelia, od 23. apríla 2014 môžete využívať novú aplikáciu XZep Signer, ktorá slúži na podpisovanie samostatných príloh vo formáte .pdf zaručeným elektronickým podpisom. Podmienkou úspešnej inštalácie aplikácie XZep Signer je mať naištalovanú najnovšiu aplikáciu D.Signer/Xades. Aplikácia je dostupná pre operačné systémy Windows XP/ 7/8 a spustíte ju kliknutím na súbor XZep.exe. Na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu prostredníctvom eID karty je potrebné vybrať kvalifikovaný certifikát SVK eID ACA.

 • 16. 04. 2014 Elektronické podania na okresné úrady

  Vážení používatelia, na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR ohľadom zasielania elektronických podaní na odbory okresných úradov, bude možné od 16. 4. 2014 od 16.30 h. uskutočniť podania v rámci služby Všeobecná agenda iba na príslušné okresné úrady. Elektronické podania od uvedeného času je potrebné zasielať na príslušné okresné úrady, pod ktoré jednotlivé odbory spadajú. Napríklad podania predtým adresované katastrálnemu odboru okresného úradu sa podávajú na príslušný okresný úrad.

 • 27. 03. 2014 Nová sekcia portálu "Návody a postupy"

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali o vytvorení novej sekcie na ústrednom portáli s názvom Návody a postupy, ktorá sa nachádza v dolnom informačnom menu. V novej sekcii nájdete zverejnené základné návody a postupy pre jednoduchšie používanie portálu a prácu s elektronickými schránkami. Sekcia Návody a postupy sa bude priebežne dopĺňať a aktualizovať.

 • 10. 03. 2014 Oznam o informačných seminároch ÚPVS

  Viete, aké možnosti vám ponúka Ústredný portál verejnej správy? Ste firma podnikajúca v oblasti IT alebo veľká firma? Potrebujete zistiť, ako môžete využiť elektronické služby pre svoj biznis? Navštívte naše informačné semináre, ktoré sa uskutočnia vo vybraných slovenských mestách.

 • 04. 03. 2014 eSlužby živnostenského registra dostupné aj zo starých schránok

  Od 4. marca 2014 sú sprístupnené elektronické služby živnostenského registra aj prostredníctvom pôvodnej verzie Ústredného portálu verejnej správy.

 • 30. 01. 2014 Nová verzia aplikácie D.Signer

  Vážení používatelia, od 30. januára 2014 je vám k dispozícii nová verzia aplikácie D.Signer, ktorá slúži na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Súčasťou inštalačného balíčka je aj nová verzia aplikácie D.Viewer, ktorá je potrebná na otváranie príloh podpísaných aplikáciou D. Signer. Na inštaláciu nových verzií aplikácií D.Signer a D.Viewer je potrebné si najprv odinštalovať existujúcu verziu na Vašom počítači. Podrobnejšie informácie k inštalácii nájdete v inštalačnej príručke.

 • 30. 01. 2014 Nová verzia ústredného portálu

  Od 3. februára 2014 bude pre používateľov dostupná nová verzia ústredného portálu verejnej správy. Tá prináša zmenu v prihlasovaní sa na portál a k elektronickým schránkam, a to prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – eID karty. Od februára tak budú sprístupnené elektronické schránky zriadené zákonom o e-Governmente už pre všetky skupiny používateľov: občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci.

 • 01. 01. 2014 Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

  Od 1. januára 2014 sprístupnila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk elektronické schránky pre občanov SR podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

 • 01. 01. 2014 Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet

  Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo od 1. januára 2014 prvé elektronické služby z agendy hlásenia pobytu z projektu Elektronické služby Centrálnej ohlasovne /ES CO/. Služby sú dostupné na https://portal.minv.sk.

 • 23. 12. 2013 Odosielanie elektronických podaní cez pôvodné schránky portálu aj v roku 2014

  V januári 2014 bude možné pristupovať do pôvodných elektronických schránok zadaním prihlasovacieho mena a hesla a naďalej bude prostredníctvom nich umožnené odosielanie podaní v rámci elektronických služieb portálu.

 • 06. 12. 2013 Metodické usmernenie k používaniu elektronických schránok na ÚPVS

  Bolo vydané nové metodické usmernenie pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy o spôsobe používania elektronických schránok.

 • 06. 12. 2013 Prístup k elektronickým schránkam od januára 2014 iba s eID!

  Začiatkom roka 2014 budú pre občanov SR bezodplatne zriadené elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente.

 • 06. 12. 2013 Zníženie poplatkov za elektronické podania

  Novela zákona o správnych poplatkoch zavádza od decembra 2013 zníženie sadzby správneho poplatku pri elektronickom podaní až o polovicu a rozširuje spôsoby platenia správnych poplatkov.

 • 02. 12. 2013 Elektronická identifikačná karta - eID

  Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa elektronickej identifikačnej karty (eID) a zaručeného elektronického podpisu (ZEP) nájdete v sekcii FAQ.

 • Zobraziť všetky oznamy

Zobraziť stránku:12345678910