Ústredný portál verejnej správy

Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky

Vážení používatelia,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR) spustilo elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ.

Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov. Informačnú kartu je možné vyplniť cez portál slovensko.sk.

Zamestnávatelia môžu naďalej využiť možnosť zasielania formulárov informačných kariet listinnou formou prostredníctvom pošty alebo osobným podaním. Upozorňujeme však na zmenu vzorov formulárov, ktoré sú dostupné na webstránke ústredia práce .

Viac informácií nájdete aj v ozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ak máte dodatočné otázky, kontaktujte MPSVR.

(23. 05. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov