Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Archív

 • 31. 05. 2018 Prihlásenie sa k odoberaniu newslettra

  Vážení odberatelia newslettra slovensko.sk,
  od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť európske nariadenie zavádzajúce nové pravidlá ochrany osobných údajov. Pokiaľ chcete naďalej dostávať novinky a mať prehľad o blížiacich sa povinnostiach vo forme newslettra, potvrďte prosím opätovne svoj odber zadaním e-mailovej adresy na tomto mieste. Viac...

 • 28. 05. 2018 Potvrdenie o odoslaní elektronického podania

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, od 1. júna 2018 sa do elektronických schránok bude zasielať nová správa s názvom „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“, ktorá bude slúžiť na účely preukázania presného momentu odoslania elektronického podania. Viac...

 • 16. 05. 2018 Jednotný dizajn manuál e-služieb verejnej správy

  ÚPVII vydal v záujme jednotného používateľského rozhrania a komunikácie pri poskytovaní e-služieb Jednotný dizajn manuál. Viac info...

 • 10. 05. 2018 Newsletter Máj 2018

  V májovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...

 • 09. 05. 2018 Zodpovednosť za výber adresáta a obsah dokumentu

  Za výber konkrétneho adresáta a obsah elektronickej úradnej správy, ako aj za obsah zverejneného elektronického dokumentu na Elektronickej úradnej tabuli (CUET) zodpovedá orgán verejnej moci, ktorý správu odosiela alebo dokument zverejňuje. Viac...

 • 03. 05. 2018 Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu

  Jednotné pravidlá pre listinné rovnopisy elektronických dokumentov sú obsiahnuté vo vyhláške č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Viac...

 • 23. 04. 2018 Elektronická komunikácia fyzických osôb – podnikateľov s Finančnou správou SR

  Okruh osôb povinných doručovať podania Finančnej správe SR elektronickými prostriedkami rozšírila novela daňového poriadku. Uvedená povinnosť sa fyzických osôb - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov bude týkať až od 1. júla 2018, aby mali čas dostatočne sa na elektronickú komunikáciu technicky vybaviť a pripraviť. Viac...

 • 09. 04. 2018 Newsletter Apríl 2018

  V aprílovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...

 • 19. 03. 2018 Zmeny na úvodnej stránke portálu

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, dňa 19. marca 2018 bola z dôvodu zefektívnenia a zjednodušenia práce s portálom slovensko.sk upravená jeho úvodná stránka. Najvýraznejšou zmenou je vytvorenie tlačidla „Vybrané e-služby“. V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi.  Viac...

 • 22. 02. 2018 Nové zmeny v elektronických schránkach

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, od 22. 02. 2018 je na portáli dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Viac...

   

 • 14. 02. 2018 Posunutie dátumu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie

  Vážení používatelia portálu slovensko.sk, začiatok aktivácie elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Prechodné obdobie predĺži novela zákona o kybernetickej bezpečnosti. Viac...

   

 • 01. 02. 2018 Zmeny v doručenkách od 1. februára 2018

  Vážení používatelia,
  dovoľujeme si vás informovať, že od 1. februára 2018 sa zmenil vizuál doručenky. Po novom majú doručenky jednoduchší vzhľad a telo správy obsahuje len stručný text, ktorý prijímateľa prehľadne informuje o dátume a čase doručenia elektronického dokumentu. Viac...

 • 31. 01. 2018 Platba kartou ako nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov

  Platba kartou je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako zaplatiť správny alebo súdny poplatok. Ako pri bežnom online nákupe, stačí zadať platobné údaje a transakcia je okamžite spracovaná. Občania tým nielen ušetria čas, ale môžu sa vyhnúť aj prípadným pochybeniam pri prepisovaní údajov. Viac...

 • 19. 01. 2018 Čo by ste mali určite stihnúť do konca januára 2018?

  Koniec prvého mesiaca v novom roku prináša pre mnohých občanov viaceré povinnosti. 31. január, ktorý v roku 2018 pripadne na stredu, je posledným dňom napríklad na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, na podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie tejto dane, ďalej na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel, prípadne na oznámenie zániku daňovej povinnosti. Viac...

 • 11. 01. 2018 Newsletter Január 2018

  V januárovom newslettri Vám prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych zmien a noviniek, ako aj povinností a dôležitých udalostí, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. Viac...


      

   

 • 20. 12. 2017 Štát dáva zelenú absolventom

  Na základe nového zákona o štátnej službe vyhlásil 19. decembra 2017 Úrad vlády Slovenskej republiky prvú časť hromadného výberového konania. Hromadné výberové konanie pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Ide o historicky prvé hromadné výberové konanie na podporu zamestnávania absolventov, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti. Viac...

 • 29. 11. 2017 Končí sa platnosť podpisovej politiky pre kvalifikovaný e-podpis

  Z dôvodu blížiaceho sa konca platnosti v súčasnosti používanej podpisovej politiky a jej zmeny upozorňujeme používateľov e-služieb na potrebu inštalácie najnovšej verzie balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS určeného na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET (MS Windows) z webového sídla Ústredného portálu verejnej správy. Viac...


 • 28. 11. 2017 Nové zobrazenie uplynutia lehoty v Notifikácii o doručení

  Odo dňa 29. 11. 2017 sa bude výpočet uplynutia lehoty v Notifikácii o doručení zobrazovať po novom. K tejto zmene dôjde, aby bol čas uplynutia lehoty jednoznačný a nedochádzalo k nedorozumeniam. Viac ...

 • 24. 11. 2017 Slovensko udáva trendy v oblasti otvorených dát

  Slovensko je treťou najrýchlejšie sa rozvíjajúcou krajinou v oblasti otvorených dát. V ostatných rokoch sa zvýšila efektivita využívania slovenských otvorených dát z 13 % na 87 % a v udržateľnosti otvorených dát je Slovensko nad európskym priemerom. Viac...

 • 03. 11. 2017 Praktické informácie súvisiace s hromadným zneplatnením certifikátov na eID karte a eDoPP karte

  Z dôvodu potenciálnej zraniteľnosti certifikátov na slovenských eID kartách bola dňa 31. októbra 2017 o 18.23 h hromadne zrušená platnosť 2048-bitových certifikátov, ktoré boli vydané na občianskych preukazoch s čipom a elektronických dokladoch o pobyte.

 • Zobraziť všetky oznamy

Zobraziť stránku:12345678910