Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Archív

 • 29. 09. 2015 Parlament schválil novelu zákona o eGovernmente

  Novela zákona č. 305/2013 Z. z., účinná od 1. 11. 2015, so sebou prináša viaceré zmeny, ktoré vyplynuli z praxe úradov pri výkone verejnej moci elektronicky.

 • 25. 08. 2015 Monitoring obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

  Monitoring obvinených a odsúdených osôb v slovenských podmienkach ako inovatívna služba umožní flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov.
  Viac informácií nájdete v článku o projekte ESMO.

 • 14. 08. 2015 Vďaka IOMO vybavíte výpisy rýchlejšie a jednoduchšie

  Vďaka Integrovaným obslužným miestam občana (IOMO) vybavíte výpis alebo odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva alebo výpis z obchodného registra rýchlejšie, jednoduchšie a pod jednou strechou.
  Viac na www.iomo.sk.

 • 24. 07. 2015 Metodické usmernenie k elektronickým pečatiam

  Vážení používatelia, dňa 24. 7. 2015 bolo na ústrednom portáli zverejnené nové metodické usmernenie [.pdf, 255.5 kB], ktoré je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Usmernenie poskytuje informácie o tom ako postupovať v prípade obstarania a registrácie kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť  elektronický podpis vo forme zaručenej elektronickej pečate určenej na autorizovanie elektronických dokumentov. Dokument je dostupný v sekcii Metodické usmernenia.

 • 17. 07. 2015 Návrh na neúčinnosť doručovania

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali o tom, že na ústrednom portáli je sprístupnená funkcia návrhu na neúčinnosť doručovania elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia). Prostredníctvom uvedenej funkcie môže používateľ namietať, že si z objektívnych príčin nemohol prevziať do elektronickej schránky doručené rozhodnutie od orgánu verejnej moci a teda sa oboznámiť s jeho obsahom. Viac informácií o tom ako postupovať, v prípade podania návrhu na neúčinnosť doručovania nájdete v sekcii Návody v častiach určených pre fyzické, právnické osoby a orgány verejnej moci.

 • 15. 07. 2015 Zmena termínu povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že termín povinnej aktivácie  elektronických schránok právnických osôb na doručovanie sa posunul z pôvodného dátumu (1. augusta 2015) na 1. augusta 2016. Túto zmenu priniesla novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2015.

 • 02. 07. 2015 Nové služby sociálnych dávok

  Od 1. júla 2015 sprístupnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ústrednom portáli 39 nových elektronických služieb na vybavenie sociálnych dávok. Služby sú na portáli dostupné cez lokátor služieb. Občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) si majú možnosť už bez návštevy úradu vybaviť napr. žiadosť o rodičovský príspevok, žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa a pod. Zoznam všetkých nových služieb s ich krátkym popisom nájdete v PDF s názvom e-Služby MPSVR SR [.pdf, 313.2 kB].

 • 02. 07. 2015 Nové služby súvisiace s eID kartou

  Vážení používatelia,
  od 1. júla 2015 sú na ústrednom portáli dostupné nové elektronické služby ministerstva vnútra pre občanov, ktorí sú majitelmi elektronického občianskeho preukazu s čipom (eID karty) a aktívne ho využívajú na prístup k elektronickým službám verejnej správy. Služby súvisia priamo s občianskym preukazom a patria medzi ne: Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukaz s čipom, Zrušenie prihlasovania občianskym preukazom s čipom, Zoznam certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom.

 • 30. 06. 2015 eID klient už aj pre Mac a Linux

  K 1. júlu 2015 sprístupnilo Ministerstvo vnútra SR novú verziu aplikácie eID klient, ktorá umožňuje prihlasovanie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) aj pre platformy Mac a Linux. Občania a podnikatelia, ktorí používajú novo podporované operačné systémy tak už môžu využívať elektronické služby verejnej správy a komunikovať s úradmi elektronicky cez ústredný portál alebo špecializované portály inštitúcií.
  Aplikácia eID klient je dostupná na stiahnutie na ústrednom portáli v sekcii Na stiahnutie alebo priamo na portáli Elektronických služieb MV SR.

 • 16. 06. 2015 Aktuálna verzia balíka podpisovača D.Signer/XAdES

  Važení používatelia,
  v sekcii Na stiahnutie nájdete aktuálnu verziu balíka podpisovača D.Signer/XAdES, ktorého súčasťou je aj aplikácia D.Viewer určená na zobrazovanie dátového obsahu podpisovaných elektronických formulárov. Keďže samotná aktualizácia prebehla iba v časti aplikácie D.Viewer, odporúčame používateľom preinštalovať iba túto časť balíka. V prípade, že ste balík doposiaľ nemali nainštalovaný, inštalujte si, prosím, balík D.Signer/XAdES v celku.

 • 16. 06. 2015 V júni aktualizované životné situácie

  Vážení používatelia,

  radi by sme vás informovali, že ku dňu 16. júna 2015 boli na ústrednom portáli zverejnené nové životné situácie. V časti určenej pre občana boli aktualizované životné situáci Opatera člena rodiny a Dávka v nezamestnanosti a v sekcii určenej pre podnikateľov životná situácia s názvom Bankrot

 • 10. 06. 2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika spustila elektronické vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) spustila dňa 2. júna 2015 prepojenie Akademického informačného systému univerzity (AiS2) a vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS). Toto prepojenie spočíva v integrácii služieb portálu do Akademického informačného systému AiS2, ktorý univerzita vyvíja a prevádzkuje na 18 slovenských vysokých školách.

 • 02. 06. 2015 Postúpenie podania na ústrednom portáli

  Vážení používatelia,
  na ústrednom portáli bola dňa 1. 6. 2015 sprístupnená nová funkcia postúpenia podania pre orgány verejnej moci. Postúpiť podanie môže orgán verejnej moci v prípade, že nie je vecne alebo miestne príslušný na rozhodovanie vo veci, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky. O postúpení podania na iný orgán verejnej moci, ktorý je príslušný na vybavenie danej veci, je automaticky informovaný aj odosielateľ elektronického podania.

 • 29. 05. 2015 Sprístupnenie správy informačného obsahu pre inštitúcie

  Vážení používatelia,
  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby dňom 28. 05. 2015 rozširuje možnosti správy informačného obsahu. Pre orgány verejnej moci je na ústrednom portáli sprístupnená funkcionalita „Správa informačného obsahu pre orgány verejnej moci“, ktorá umožňuje ich oprávneným používateľom zverejňovať aktuálny informačný obsah o svojej činnosti. 

 • 28. 05. 2015 Májové okruhy životných situácií

  Vážení používatelia,
  radi by sme vás informovali, že ku dňu 28. mája 2015 boli na ústrednom portáli zverejnené nové životné situácie. V časti určenej pre občana boli aktualizované životné situácie na tému Materská dovolenka a materské a Strata zamestnania a v sekcii pre podnikateľov životná situácia s názvom Ukončenie podnikania. Do časti Bývanie bola pridaná životná situácia s názvom Územné plánovanie.

 • 22. 05. 2015 Projekt Ústredný portál verejnej správy je v procese ukončenia

  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vo štvrtok 21. mája počas záverečnej konferencie na kongrese Jarná ITAPA 2015 prezentovala končiace projekty Ústredného portálu verejnej správy. Generálny riaditeľ NASESu Rastislav Janota skonštatoval, že portál je plne funkčný a je pripravený absorbovať všetky služby pre občanov SR, ako aj aktivácie elektronických schránok či už orgánov verejnej moci, živnostníkov, právnických subjektov a obyvateľov nad 18 rokov v plnom rozsahu. 

 • 18. 05. 2015 V prevádzke už 323 kioskov pre e-kolky

  Zakúpiť si elektronický kolok je možné už v 323 sprístupnených kioskoch. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a pod.
  Aktuálny zoznam úradov, v ktorých je umiestnený samooblužný platobný terminál nájdete v Zozname kioskov [.pdf, 531.3 kB].

 • 07. 05. 2015 Sprístupnenie modulu dlhodobého uchovávania

  Vážení používatelia, modul dlhodobého uchovávania, ktorý bol na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) spustený do prevádzky, je sprístupnený pre všetkých  používateľov ÚPVS do konca roka 2015 bez poplatku. Používateľské rozhranie modulu „Centrálne úložisko záznamov“ je k dispozícii na adrese https://www.slovensko.sk/sk/centralne-ulozisko-zaznamov alebo prostredníctvom tlačidla „Úložisko záznamov“, ktoré sa nachádza na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk.

 • 24. 04. 2015 Pozvánka na Zaverečnú konferenciu projektov ÚPVS

  Vážení používatelia,
  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vás pozýva na Záverečnú konferenciu projektov Ústredného portálu verejnej správy, ktorá sa uskutoční dňa 21. mája 2015
  o 15.30 h v Hoteli Bôrik v Bratislave
  v rámci konferencie Jarná ITAPA 2015.

  Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke [.pdf, 496.7 kB].

 • 15. 04. 2015 Aktualizované životné situácie na portáli

  Vážení používatelia, radi by sme vás informovali, že ku dňu 15. apríla 2015 boli aktualizované články k ďalšej skupine vybraných životných situácií, ktoré sú zverejnené na ústrednom portáli. V časti určenej pre občana aj pre podnikateľa bola pridaná nová životná situácia s názvom Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a životná situácia Úmrtie bola rozšírená o témy Dedenie podniku a obchodného podielu a Vplyv darovania na dedenie.

 • Zobraziť všetky oznamy

Zobraziť stránku:12345678910