Ústredný portál verejnej správy

Odstránenie nefunkčnosti aplikácie pre vytvorenie KEP

Vážení používatelia,

v prípade, že sa u vás vyskytol problém s funkčnosťou elektronického podpisovania (príklad chyby je zobrazený na Obr. č. 1) aj napriek tomu, že máte nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu aplikácie na podpisovanie (D.Suite/eIDAS slúžiaca na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu - KEP) a aplikácia sa nespustí, zamrzne alebo sa preruší aj v iných prehliadačoch, pravdepodobne je príčinou nastavenie aplikácie ESET Endpoint Antivirus (zapnutá kontrola SSL/TLS protokolov).

Poznámka:
Na portáli Finančnej správy SR sa pri tomto probléme zobrazuje napríklad hlásenie: „Nastala chyba pri podpisovaní dokumentu, obráťte sa na administrátora systému - 200. Spojenie prerušené".

Najvhodnejšou možnosťou riešenia je dať do výnimiek pri kontrole protokolov IP adresu 127.0.0.1.
Jednoduchý p
ostup riešenia bez nutnosti kontaktovania podpory nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii „Pomoc“, v časti „Technická podpora“.

 Hláška zobrazovaná pri nefunkčnosti podpisovej aplikácie

Obr. č. 1 – Príklad hlášky zobrazovanej pri nefunkčnosti podpisovej aplikácie

 

 

(22. 04. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov