Ústredný portál verejnej správy

Návody pre inštitúcie

Legenda:
Pôvodný vizuál elektronickej schránky: červená farba
Nový vizuál elektronickej schránky (dostupný od 1.7.2017): zelená farba

  Videonávody pre orgány verejnej moci

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Návod na použitie portálu
[.pdf, 629.3 kB] 01. 01. 2014 21. 08. 2017
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky [.pdf, 791.4 kB] 01. 02. 2014 21. 08. 2017

Elektronická schránka

Používateľská príručka k elektronickej schránke [.pdf, 2764 kB] 01. 01. 2014 20. 10. 2017
Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky orgánu verejnej moci [.pdf, 648.8 kB] 25. 10. 2017 25. 10. 2017
Návod na nastavenie oznámení
[.pdf, 680.8 kB] 03. 07. 2017 21. 08. 2017
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou pre FO
[.pdf, 1154.6 kB] 14. 07. 2017 21. 08. 2017
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou pre PO  [.pdf, 920.1 kB] 14. 07. 2017 21. 08. 2017
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 784.9 kB] 14. 07. 2017 21. 08. 2017
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky orgánu verejnej moci  [.pdf, 705 kB] 01. 02. 2014 1. 12. 2017
Postup pri zmene vedúceho orgánu verejnej moci   [.pdf, 493.7 kB] 01. 02. 2014 21. 08. 2017
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu OVM   [.pdf, 828.4 kB] 01. 02. 2014 21. 08. 2017
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM  [.pdf, 1003.4 kB] 01. 02. 2014 21. 08. 2017
Návod na pridelenie a nastavenie oprávnení v elektronickej schránke OVM [.pdf, 1132.8 kB] 01. 02. 2014 21. 08. 2017
Návod na zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM [.pdf, 654 kB] 01. 02. 2014 21. 08. 2017
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM  [.pdf, 683 kB] 27. 06. 2017  21. 08. 2017
Používateľská príručka Virtuálny priestor inštitúcie - Správa podaní  [.pdf, 558 kB] 10. 11. 2014  21. 08. 2017
Postup pri doručovaní výzvy a zasielaní oznámenia z elektronickej schránky OVM    [.pdf, 1120 kB]  10. 11. 2014  21. 08. 2017
Prehľad a popis rozsahu oprávnení pre osoby zastupujúce OVM  [.pdf, 296 kB] 13. 11. 2014 21. 08. 2017

Elektronické podania

Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda   [.pdf, 1240 kB] 12. 06. 2014 21. 08. 2017
Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda v prípade neaktivovanej schránky odosielateľa podania  [.pdf, 727 kB]  20. 02. 2014 22. 08. 2017
Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci  [.pdf, 598 kB] 01. 06. 2015 22. 08. 2017
Postup pri podávaní a rozhodovaní o návrhu na neúčinnosť doručovania
[.pdf, 728 kB] 17. 07. 2015 22. 08. 2017

Modul elektronických formulárov 

Návod na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov 
 [.pdf, 1692.1 kB] 16. 02. 2015 29. 01. 2018

Ostatné spoločné moduly

Návod na registráciu a správu prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM   [.pdf, 3250 kB] 19. 11. 2014 22. 08. 2017
Návod na používanie formulárov Centrálnej úradnej elektronickej tabule [.pdf, 1230 kB] 18. 12. 2014 22. 08. 2017
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania 
[.pdf, 1627.1 kB] 07. 05. 2015 19. 01. 2018
Návod na správu informačného obsahu pre OVM 
[.pdf, 1300 kB] 28. 05. 2015 23. 08. 2017
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli na automatickú autorizáciu rozhodnutí  [.pdf, 536 kB] 24. 08. 2015 20. 11. 2017
Návod na oznámenie a zmeny čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy  [.pdf, 760.7 kB]   01. 02. 2018  01. 02. 2018