Ústredný portál verejnej správy

Návody pre inštitúcie

  Videonávody pre orgány verejnej moci

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)
[.pdf, 515.3 kB] 26. 04. 2018 31. 12. 2018 
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky  [.pdf, 1 689 kB] 01. 02. 2014 22. 06. 2022
Návod na inštaláciu balíčka aplikácií [.pdf, 959 kB] 14. 01. 2020  

Elektronická schránka

Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 1,32 MB] 05. 10. 2018 12. 09. 2023 
Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky orgánu verejnej moci
[.pdf, 886.6 kB] 25. 10. 2017 28. 02. 2019
Návod na nastavenie oznámení
[.pdf, 762 kB] 03. 07. 2017 30. 01. 2020
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 784.9 kB] 14. 07. 2017 25. 03. 2019
Spoločná autorizácia elektronických dokumentov orgánmi verejnej moci  [.pdf, 1073 kB]  23. 10. 2018 17. 12. 2020 
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 813 kB] 22. 03. 2018 20. 11. 2020
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe  [.pdf, 562.6 kB] 25. 09. 2018 28. 02. 2019 
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky orgánu verejnej moci  [.pdf, 424 kB] 01. 04. 2019 30. 08. 2022
Postup pri zmene vedúceho orgánu verejnej moci
[.pdf, 829 kB]  01. 02. 2014 02. 01. 2023
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu OVM   [.pdf, 376 kB] 04. 04. 2019 26. 05. 2023
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM  [.pdf, 976 kB] 26. 03. 2019  
Návod na pridelenie a nastavenie oprávnení v elektronickej schránke OVM pri čiastočnom prístupe [.pdf, 896 kB] 26. 03. 2019  15. 12. 2022
Návod na zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM [.pdf, 1030 kB] 26. 03. 2019  
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM  [.pdf, 1083 kB] 27. 03. 2019  
Postup pri doručovaní výzvy a zasielaní oznámenia z elektronickej schránky OVM [.pdf, 1151 kB] 09. 04. 2018 12. 03. 2021
Vytvorenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia) v elektronickej schránke inštitúcie    [.pdf, 829 kB]  15.02.2021 06. 06. 2024
Prehľad a popis rozsahu oprávnení pre osoby zastupujúce OVM  [.pdf, 170 kB] 13. 11. 2014 31. 01. 2023
Detail správy a súvisiace prvky
[.pdf, 732.2 kB] 21. 09. 2018 16. 11. 2021

Externá elektronická schránka

Návod na prevádzkovanie elektronickej schránky vlastnými prostriedkami (externá elektronická schránka)  [.pdf, 729 kB] 25. 05. 2018 09. 01. 2020 

Centrálne úradné doručovanie

Popis funkcionality modulu elektronického doručovania pri listinnom doručovaní elektronického úradného dokumentu  [.pdf, 819 kB] 12. 06. 2018 15. 05. 2023
Postup pre orgány verejnej moci pri využívaní centrálneho úradného doručovania [.pdf, 1153 kB] 08. 11. 2018 03. 04. 2019 

Elektronické podania

Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 996 kB] 31. 05. 2018 30. 08. 2022
Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda v prípade neaktivovanej schránky odosielateľa podania [.pdf, 607 kB] 31. 05. 2018 30. 08. 2022
Odpoveď orgánu verejnej moci na podanie od neprihláseného používateľa  [.pdf, 386.7 kB]  20. 07. 2021  
Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci  [.pdf, 395.6 kB]  08. 06. 2018 25. 09. 2018
Postup pri rozhodovaní orgánu verejnej moci o návrhu na neúčinnosť doručovania
[.pdf, 779 kB] 27. 03. 2019  
Návod k používaniu správy Upozornenie na neplatnosť zaslaného podpisu  [.pdf, 458 kB]  27. 12. 2022  

Modul elektronických formulárov 

Návod na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov      
[.pdf, 1693 kB] 16. 02. 2015 02. 11. 2023

Ostatné spoločné moduly

Register autentifikačných certifikátov (RAC) – technické účty a autentifikačné certifikáty  [.pdf, 1006  kB]

13.11.2020

 31. 01. 2024
Evidencia poskytovateľov služieb (service provider) a SAML metadát   [.pdf, 811 kB] 13.11.2020

 08. 01. 2024

Návod k notifikačnému modulu ÚPVS (eNotify)  [.pdf, 695.6 kB] 06. 11. 2014  
Návod na registráciu a správu prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM   [.pdf, 1457 kB] 19. 11. 2014 04. 09. 2020
Návod na používanie formulárov Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1,91 MB] 18. 12. 2014 24. 04. 2024
Návod na používanie Modulu dlhodobého uchovávania  
[.pdf, 1,05 MB] 07. 05. 2015 24. 06. 2021
Návod na pripojenie časovej pečiatky k podpisu cez Modul dlhodobého uchovávania   [.pdf, 351.2 kB] 21. 09. 2022   
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na autorizovanie elektronických dokumentov OVM a právnických osôb [.pdf, 812 kB] 24. 03. 2022  
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na autorizovanie elektronických dokumentov OVM od poskytovateľa NASES [.pdf, 812 kB]  24. 03. 2022  
Návod k používaniu správy Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí pre orgány verejnej moci  [.pdf, 380 kB]  16. 12. 2022   05. 04. 2024
Návod na oznámenie a zmeny čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy  [.pdf, 854.1 kB]   01. 02. 2018 06. 03. 2019