Ústredný portál verejnej správy

Návody pre inštitúcie

Legenda:
Pôvodný vizuál elektronickej schránky: červená farba (už sa neaktualizuje)
Nový vizuál elektronickej schránky (dostupný od 1.7.2017): zelená farba

  Videonávody pre orgány verejnej moci

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)
[.pdf, 515.3 kB] 26. 04. 2018 31. 12. 2018 
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky  [.pdf, 1220 kB] 01. 02. 2014 22. 01. 2019
Návod na inštaláciu balíčka aplikácií [.pdf, 959 kB] 14. 01. 2020  

Elektronická schránka

Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 2297.6 kB] 05. 10. 2018 28. 02. 2019 
Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky orgánu verejnej moci
[.pdf, 886.6 kB] 25. 10. 2017 28. 02. 2019
Návod na nastavenie oznámení
[.pdf, 762 kB] 03. 07. 2017 30. 01. 2020
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 784.9 kB] 14. 07. 2017 21. 08. 2017
Spoločná autorizácia elektronických dokumentov orgánmi verejnej moci  [.pdf, 1065.2 kB]  23. 10. 2018 25. 02. 2019 
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 607 kB] 22. 03. 2018 28. 02. 2019
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe  [.pdf, 562.6 kB] 25. 09. 2018 28. 02. 2019 
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky orgánu verejnej moci  [.pdf, 973 kB] 01. 04. 2019  
Postup pri zmene vedúceho orgánu verejnej moci
[.pdf, 840.9 kB]  01. 02. 2014 27. 03. 2018
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu OVM   [.pdf, 869 kB] 04. 04. 2019  
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM  [.pdf, 976 kB] 26. 03. 2019  
Návod na pridelenie a nastavenie oprávnení v elektronickej schránke OVM pri čiastočnom prístupe [.pdf, 896 kB] 26. 03. 2019  
Návod na zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM [.pdf, 1030 kB] 26. 03. 2019  
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM  [.pdf, 1083 kB] 27. 03. 2019  
Postup pri doručovaní výzvy a zasielaní oznámenia z elektronickej schránky OVM    [.pdf, 827.7 kB] 09. 04. 2018 25. 09. 2018
Prehľad a popis rozsahu oprávnení pre osoby zastupujúce OVM  [.pdf, 561 kB] 13. 11. 2014 13. 01. 2020
Detail správy a súvisiace prvky
[.pdf, 732.2 kB] 21. 09. 2018 31. 01. 2019 

Externá elektronická schránka

Návod na prevádzkovanie elektronickej schránky vlastnými prostriedkami (externá elektronická schránka)  [.pdf, 729 kB] 25. 05. 2018 09. 01. 2020 

Centrálne úradné doručovanie

Popis funkcionality modulu elektronického doručovania pri listinnom doručovaní elektronického úradného dokumentu  [.pdf, 819 kB] 12. 06. 2018 14. 01. 2020
Postup pre orgány verejnej moci pri využívaní centrálneho úradného doručovania  [.pdf, 1153 kB] 08. 11. 2018 03. 04. 2019 

Elektronické podania

Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 1217 kB] 31. 05. 2018 25. 09. 2018
Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda v prípade neaktivovanej schránky odosielateľa podania [.pdf, 1048.8 kB] 31. 05. 2018 31. 12. 2018
Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci  [.pdf, 395.6 kB]  08. 06. 2018 25. 09. 2018
Postup pri rozhodovaní orgánu verejnej moci o návrhu na neúčinnosť doručovania
[.pdf, 779 kB] 27. 03. 2019  

Modul elektronických formulárov 

Návod na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov      
[.pdf, 1693 kB] 16. 02. 2015 04. 09. 2019

Ostatné spoločné moduly

Návod na registráciu a správu prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM   [.pdf, 3250 kB] 19. 11. 2014 22. 08. 2017
Návod na používanie formulárov Centrálnej úradnej elektronickej tabule [.pdf, 1337 kB] 18. 12. 2014 03. 02. 2020
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania  
[.pdf, 1654 kB] 07. 05. 2015 28. 01. 2020
Návod na správu informačného obsahu pre OVM 
[.pdf, 1300 kB] 28. 05. 2015 23. 08. 2017
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli na automatickú autorizáciu rozhodnutí  [.pdf, 1006.1 kB] 02. 10. 2018 26. 02. 2019 
Návod na oznámenie a zmeny čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy  [.pdf, 854.1 kB]   01. 02. 2018 06. 03. 2019