Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 203
Občiansky preukaz

1. Čo je to občiansky preukaz 2. Občiansky preukaz s čipom Čo je to občiansky preukaz Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej ...

22. 5. 2017
Občiansky preukaz

pobytu občana, ktorému bol vydaný občiansky preukaz, dátum vydania a dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu, miesto vydania a strojovo čitateľné ...

7. 2. 2017
Čo robiť pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu

Ohlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu Poplatky Priestupky Prevzatie nového občianskeho preukazu Ďalšie povinnosti ...

22. 5. 2017
Kvalifikovaný elektronický podpis - najčastejšie otázky a odpovede

vydať kvalifikovaný certifikát na občiansky preukaz dodatočne? Sú certifikáty na občianskom preukaze verejné, dajú sa prečítať po zasunutí preukazu do ...

20. 10. 2017
Prvý občiansky preukaz

Prevzatie občianskeho preukazu Občiansky preukaz si môže občan, ktorý požiada o vydanie ... prvý občiansky preukaz, občiansky preukaz pre 15 ročných, 15 rokov, obciansky preukaz ...

16. 5. 2017
Vybavujem občiansky preukaz s čipom

Kedy požiadať o nový občiansky preukaz? Kde vybavím nový občiansky preukaz? Aké doklady potrebujem na vybavenie nového občianskeho preukazu? Ako si požiadať o občiansky preukaz ...

16. 5. 2017
Vybavujem občiansky preukaz elektronicky

Pri elektronickom podaní žiadosti nemožno do občianskeho preukazu uviesť také údaje, ktoré neboli uvedené v predošlom občianskom preukaze s čipom (napr ... Pri tomto type služby nie je ...

17. 5. 2017
eID karta

Občiansky preukaz s čipom Občiansky preukaz s čipom – je nový typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od ...

19. 4. 2017
Nový občiansky preukaz

O nový občiansky preukaz je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to ... ktorá vám umožní požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom a to z dôvodu zmeny ...

24. 11. 2016
Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom ... figurujú od momentu požiadania o občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz (nesmú však byť staršie ako 5 rokov ...

17. 5. 2017
Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe občianskeho preukazu?8. Bude možné vyčítať z občianskeho preukazu s čipom všetky údaje?9. Má držiteľ občianskeho preukazu ...

5. 1. 2017
Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede

Môže byť občiansky preukaz s čipom zneužitý?8. Aký je účel občianskeho preukazu s čipom?9. Aké možnosti použitia ... Čo je softvérové vybavenie pre občiansky preukaz?16 ...

29. 9. 2017
Nové elektronické občianske preukazy s čipom

PZ) a to v prípade, že má platný občiansky preukaz vo formáte ID1, ktorý sa začal vydávať po ... Občania, ktorých občiansky preukaz bol vydaný pred týmto dátumom, musia o novú eID kartu ...

15. 6. 2017
Ako vybaviť parkovací preukaz pre osobu so zdravotným postihnutím?

Čo je potrebné k žiadosti o parkovací preukaz? Žiadosť musí obsahovať ... certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného ...

10. 11. 2016
Nahlasovanie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom

Po strate alebo odcudzení občianskeho preukazu s čipom je občan povinný do 30 dní od tejto udalosti požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom ...

1. 7. 2015
Vydávanie občianskeho preukazu s čipom

umožňuje podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť príslušné ... Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení ...

1. 7. 2015
Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí ... je možné odoslať žiadosť o občiansky preukaz príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky ...

12. 2. 2016
Vytvorenie KEP prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom

Kvalifikovaný certifikát, ktorý je uložený na občianskom preukaze s čipom má platnosť 5 rokov ... Občiansky preukaz s čipom je certifikovaným prostriedkom, ktorý slúži ako nosič ...

19. 7. 2017
Ústredný portál - najčastejšie otázky a odpovede

korektne?6. Vo Win XP po vložení občianskeho preukazu s čipom do čítačky nevyskočí okno na zadanie ...

5. 1. 2017
Prechodný pobyt

občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy ... Ak prechodný pobyt trvá aj po ...

7. 11. 2016

1   2   3   4   5    Ďalšia