Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 188
Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je osobný doklad totožnosti ... republiky nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, je povinný mať občiansky preukaz ... Obciansky-preukaz ...

1. 4. 2016
Kvalifikovaný elektronický podpis - najčastejšie otázky a odpovede

vydať kvalifikovaný certifikát na občiansky preukaz dodatočne? Sú certifikáty na občianskom preukaze verejné, dajú sa prečítať po zasunutí preukazu do ...

5. 1. 2017
eID karta

Občiansky preukaz s čipom Občiansky preukaz s čipom – je nový typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od ...

17. 1. 2017
Čo robiť pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu

Ohlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu Poplatky Prevzatie nového občianskeho preukazu ...

25. 8. 2016
Ako vybaviť parkovací preukaz pre osobu so zdravotným postihnutím?

Čo je potrebné k žiadosti o parkovací preukaz? Žiadosť musí obsahovať ... certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného ...

10. 11. 2016
Prvý občiansky preukaz

zástupca) pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva ...

25. 11. 2016
Vybavujem občiansky preukaz s čipom

Potrebné doklady Ak vybavujete nový občiansky preukaz je potrebné si so sebou priniesť doterajší občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak vám bolo vydané ...

25. 11. 2016
Vybavujem občiansky preukaz elektronicky

už bol držiteľom občianskeho preukazu s ... a mal evidovanú podobu svojej tváre a podpisu v evidencii občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov alebo evidencii ...

18. 11. 2016
Nový občiansky preukaz

O nový občiansky preukaz je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to ... ktorá vám umožní požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom a to z dôvodu zmeny ...

24. 11. 2016
Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe občianskeho preukazu?8. Bude možné vyčítať z občianskeho preukazu s čipom všetky údaje?9. Má držiteľ občianskeho preukazu ...

5. 1. 2017
Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede

elektronická identifikačná karta?2. Ako vyzerá občiansky preukaz s čipom?3. Ako je ho možné získať?4. Prečo je občiansky preukaz vybavený elektronickým čipom?5. Čo je ...

5. 1. 2017
Elektronické služby súvisiace s občianskym preukazom

V takom prípade totiž sú v ... Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipomAk zmeníte trvalý pobyt a už máte vydaný občiansky preukaz s čipom, ktorý aj aktívne využívate pri ...

9. 11. 2016
Nahlasovanie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom

Po strate alebo odcudzení občianskeho preukazu s čipom je občan povinný do 30 dní od tejto udalosti požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom ...

1. 7. 2015
Nové elektronické občianske preukazy s čipom

PZ) a to v prípade, že má platný občiansky preukaz vo formáte ID1, ktorý sa začal vydávať po ... Občania, ktorých občiansky preukaz bol vydaný pred týmto dátumom, musia o novú eID kartu ...

2. 12. 2013
Vydávanie občianskeho preukazu s čipom

umožňuje podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť príslušné ... Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení ...

1. 7. 2015
Prechodný pobyt

občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy ... Ak prechodný pobyt trvá aj po ...

7. 11. 2016
Ústredný portál - najčastejšie otázky a odpovede

korektne?6. Vo Win XP po vložení občianskeho preukazu s čipom do čítačky nevyskočí okno na zadanie ...

5. 1. 2017
Rodný list

osoba) predloží na nahliadnutie sobášny list a platné občianske preukazy oboch rodičov ... chce určiť otcovstvo, vyžaduje sa prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia občianske ...

1. 4. 2016
Trvalý pobyt

občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie ... Na prihlásenie inej osoby potrebujete občiansky preukaz a splnomocnenie s úradne overeným ...

7. 12. 2016
Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

o e-Governmente umožnené iba prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, vydanej po 1 ... Občiansky preukaz s čipom musí mať aktivovanú Online eID funkciu ...

23. 3. 2016

1   2   3   4   5    Ďalšia