Ústredný portál verejnej správy

Návody pre právnické osoby

  Videonávody pre právnické osoby

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [.pdf, 515.1 kB]   26. 04. 2018 31. 12. 2018 
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky  [.pdf, 1 689 kB] 15. 03. 2018 16. 07. 2020
Návod na inštaláciu balíčka aplikácií [.pdf, 959 kB] 14. 01. 2020  

Elektronická schránka

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky  [.pdf, 1 165 kB] 29. 06. 2017 25. 03. 2019
Návod na nastavenie oznámení [.pdf, 762 kB] 03. 07. 2017  30. 01. 2020
Návod na aktiváciu elektronickej schránky [.pdf, 887 kB]   03. 07. 2017 25. 03. 2019
Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 1,32 MB] 05. 10. 2018 18. 05. 2021 
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 477.2 kB] 13. 07. 2017 22. 10. 2021
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 716 kB] 17. 04. 2017 25. 03. 2019 
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 814.9 kB]  14. 07. 2017  25. 03. 2019
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky  [.pdf, 1 056 kB] 25. 04. 2018 25. 03. 2019 
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania [.pdf, 237.4 kB] 12. 11. 2014 21. 08. 2017
Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení [.pdf, 875 kB] 22. 02. 2018 01. 04. 2019 
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 813 kB] 22. 03. 2018 20. 11. 2020
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe  [.pdf, 676 kB] 25. 09. 2018 28. 02. 2019 
Návod na preposlanie správy z elektronickej schránky na e-mail [.pdf, 562 kB] 25. 09. 2018 01. 04. 2019 
Detail správy a súvisiace prvky
[.pdf, 1 125 kB]
21. 09. 2018 04. 04. 2019 

Elektronické podania

Postup pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 1 215 kB] 26. 04. 2018 17. 05. 2021
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania   [.pdf, 779 kB] 13. 06. 2018 04. 04. 2019 
Používanie formulárov bez potreby prihlásenia    [.pdf, 620.5 kB]  20. 07. 2021  

Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom  [.pdf, 1 042 kB]  08. 03. 2019 11. 05. 2021 
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 1 935 kB]  09. 09. 2014 08. 04. 2018
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 966 kB]  09. 09. 2014 08. 08. 2018
Návod na podpisovanie viacerými osobami [.pdf, 626 kB] 13. 03. 2019 30. 06. 2020
Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou [.pdf, 1 008 kB] 07. 11. 2017  10. 04. 2019

Ostatné funkcionality

Centrálny register autentifikačných certifikátov (CRAC) – technické účty a autentifikačné certifikáty   [.pdf, 1403  kB]

13.11.2020

 12.05.2021
Evidencia poskytovateľov služieb (service provider) a SAML metadát   [.pdf, 1197 kB] 13.11.2020  17.12.2020
Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1540 kB] 01. 02. 2014 03. 02. 2020 
Návod na používanie modulu dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1,11 MB]   07. 05. 2014 24. 06. 2021
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli na automatickú autorizáciu rozhodnutí  [.pdf, 1 1002 kB] 24. 08. 2015 01. 10. 2020