Ústredný portál verejnej správy

Návody pre právnické osoby

Legenda:
Pôvodný vizuál elektronickej schránky: červená farba
Nový vizuál elektronickej schránky (dostupný od 1.7.2017): zelená farba

  Videonávody pre právnické osoby

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [.pdf, 515.1 kB]   26. 4. 2018  
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky  [.pdf, 1009.4 kB] 15. 3. 2018 15. 11. 2018

Elektronická schránka

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky  [.pdf, 849.7 kB] 29. 6. 2017 24. 9. 2017
Návod na aktiváciu elektronickej schránky [.pdf, 921 kB]   1. 2. 2014 23. 8. 2017
Používateľská príručka k elektronickej schránke [.pdf, 2764 kB] 1. 1. 2014 20. 10. 2017 
Používateľská príručka k elektronickej schránke   [.pdf, 2297.6 kB] 5. 10. 2018  
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 1069.5 kB]   13. 7. 2017 21. 8. 2017
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie [.pdf, 1069.5 kB]   1. 2. 2014 23. 8. 2017 
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 651 kB]  17. 4. 2017  
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 620 kB] 27. 6. 2017 23. 8. 2017
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 784.9 kB]  14. 7. 2017  21. 8. 2017
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky   [.pdf, 699.7 kB]  25. 4. 2018  
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky [.pdf, 964.9 kB]  1. 2. 2014 23. 8. 2017
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania [.pdf, 237.4 kB] 12. 11. 2014 21. 8. 2017
Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení [.pdf, 693.3 kB] 22. 2. 2018  
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 607 kB] 22. 3. 2018  25. 9. 2018
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe   [.pdf, 562.6 kB] 25. 9. 2018  
Návod na preposlanie správy z elektronickej schránky na e-mail  [.pdf, 401.6 kB] 25. 9. 2018  
Detail správy a súvisiace prvky
 [.pdf, 732.2 kB]
21. 9. 2018  

Elektronické podania

Postup pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 1120.7 kB]  26. 4. 2018 25. 9. 2018
Postup pri službe Všeobecná agenda 
[.pdf, 1514.7 kB]  1. 2. 2014 23. 8. 2017 
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania  [.pdf, 899.1 kB] 1. 6. 2015 23. 8. 2017
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania    [.pdf, 618.3 kB] 13. 6. 2018  

Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na vytvorenie KEP prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom s použitím aplikácie D.Suite/eIDAS alebo D.Launcher a D.Signer/XAdES [.pdf, 1065.7 kB]  9. 9. 2014 24. 7. 2018
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 2128.7 kB]   9. 9. 2014 21. 8. 2017
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 762.4 kB]   9. 9. 2014 6. 10. 2015
Návod na viacnásobné podpisovanie  [.pdf, 921.2 kB]   9. 9. 2014 21. 8. 2017
Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou [.pdf, 552.8 kB]  7. 11. 2017  7. 11. 2017

Ostatné funkcionality

Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1261 kB]  1. 2. 2014 15. 12. 2017 
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1832.5 kB]  7. 5. 2014  8. 1. 2018
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli na automatickú autorizáciu rozhodnutí  [.pdf, 685.8 kB]  24. 08. 2015  21. 5. 2018