Ústredný portál verejnej správy

Návody pre právnické osoby

Legenda:
Pôvodný vizuál elektronickej schránky: červená farba (už sa neaktualizuje)
Nový vizuál elektronickej schránky (dostupný od 1.7.2017): zelená farba

  Videonávody pre právnické osoby

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [.pdf, 515.1 kB]   26. 04. 2018 31. 12. 2018 
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky  [.pdf, 1 221 kB] 15. 03. 2018 25. 03. 2019

Elektronická schránka

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky  [.pdf, 1 165 kB] 29. 06. 2017 25. 03. 2019
Návod na aktiváciu elektronickej schránky [.pdf, 921 kB]   01. 02. 2014 23. 08. 2017
Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 1 968 kB] 05. 10. 2018 30. 04. 2019 
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 887 kB]   13. 07. 2017 06. 05. 2019
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 716 kB] 17. 04. 2017 25. 03. 2019 
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 814.9 kB]  14. 07. 2017  25. 03. 2019
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky  [.pdf, 1 056 kB] 25. 04. 2018 25. 03. 2019 
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania [.pdf, 237.4 kB] 12. 11. 2014 21. 08. 2017
Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení [.pdf, 875 kB] 22. 02. 2018 01. 04. 2019 
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 776 kB] 22. 03. 2018 28. 02. 2019
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe  [.pdf, 676 kB] 25. 09. 2018 28. 02. 2019 
Návod na preposlanie správy z elektronickej schránky na e-mail [.pdf, 562 kB] 25. 09. 2018 01. 04. 2019 
Detail správy a súvisiace prvky
[.pdf, 1 125 kB]
21. 09. 2018 04. 04. 2019 

Elektronické podania

Postup pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 1 194 kB] 26. 04. 2018 04. 04. 2019
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania   [.pdf, 779 kB] 13. 06. 2018 04. 04. 2019 

Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom  [.pdf, 1 007 kB]  08. 03. 2019 25. 02. 2019 
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 1 935 kB]  09. 09. 2014 08. 04. 2018
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 966 kB]  09. 09. 2014 08. 08. 2018
Návod na podpisovanie viacerými osobami [.pdf, 616 kB] 13. 03. 2019 22. 08. 2019
Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou [.pdf, 1 008 kB] 07. 11. 2017  10. 04. 2019

Ostatné funkcionality

Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1261 kB] 01. 02. 2014 15. 12. 2017 
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1 746 kB] 07. 05. 2014 02. 09. 2019
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli na automatickú autorizáciu rozhodnutí  [.pdf, 1 1006 kB] 24. 08. 2015 26. 02. 2019