Ústredný portál verejnej správy

Návody pre právnické osoby

  Videonávody pre právnické osoby

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [.pdf, 515.1 kB]   26. 04. 2018 31. 12. 2018 
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky  [.pdf, 1 689 kB] 15. 03. 2018 22. 06. 2022
Návod na inštaláciu balíčka aplikácií [.pdf, 959 kB] 14. 01. 2020  

Elektronická schránka

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky  [.pdf, 1 165 kB] 29. 06. 2017 26. 07. 2023
Návod na nastavenie oznámení [.pdf, 762 kB] 03. 07. 2017  30. 01. 2020
Návod na aktiváciu elektronickej schránky [.pdf, 887 kB]   03. 07. 2017 31. 07. 2023
Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 1,45 MB] 05. 10. 2018 12. 09. 2023 
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 477.2 kB] 13. 07. 2017 22. 10. 2021
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 716 kB] 17. 04. 2017 25. 03. 2019 
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou  [.pdf, 814.9 kB]  14. 07. 2017  25. 03. 2019
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky  [.pdf, 1 056 kB] 25. 04. 2018 25. 03. 2019 
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania [.pdf, 237.4 kB] 12. 11. 2014 22. 07. 2019
Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení [.pdf, 875 kB] 22. 02. 2018 01. 04. 2019 
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 813 kB] 22. 03. 2018 20. 11. 2020
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe  [.pdf, 676 kB] 25. 09. 2018 28. 02. 2019 
Návod na preposlanie správy z elektronickej schránky na e-mail [.pdf, 562 kB] 25. 09. 2018 12. 09. 2023 
Detail správy a súvisiace prvky
[.pdf, 1 125 kB]
21. 09. 2018 16. 11. 2021

Elektronické podania

Postup pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 1 215 kB] 26. 04. 2018 22. 08. 2022
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania   [.pdf, 779 kB] 13. 06. 2018 04. 04. 2019 
Používanie formulárov bez potreby prihlásenia    [.pdf, 620.5 kB]  20. 07. 2021  
Návod k používaniu správy Upozornenie na neplatnosť zaslaného podpisu  [.pdf, 458 kB]  27. 12. 2022  

Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom  [.pdf, 528 kB]  08. 03. 2019 12. 05. 2022 
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 1 935 kB]  09. 09. 2014 15. 10. 2021
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 966 kB]  09. 09. 2014 18. 10. 2021
Návod na podpisovanie viacerými osobami [.pdf, 626 kB] 13. 03. 2019 21. 07. 2021

Ostatné funkcionality

Register autentifikačných certifikátov (RAC) – technické účty a autentifikačné certifikáty   [.pdf, 1006  kB]

13.11.2020

31. 01. 2024
Evidencia poskytovateľov služieb (service provider) a SAML metadát   [.pdf, 811 kB] 13.11.2020 08 .01.2024
Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1540 kB] 01. 02. 2014 03. 02. 2020 
Návod na používanie Modulu dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1,11 MB]   07. 05. 2014 24. 10. 2022
Návod na pripojenie časovej pečiatky k podpisu cez Modul dlhodobého uchovávania   [.pdf, 351.2 kB]  21. 09. 2022  
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na autorizovanie elektronických dokumentov OVM a právnických osôb  [.pdf, 812 kB] 24. 03. 2022