Ústredný portál verejnej správy

Videonávody

V tejto sekcii nájdete videonávody, ktoré jednoduchým spôsobom zobrazujú základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, elektronickou schránkou, alebo pri inštalácií základných aplikácií a programov.

Orgány verejnej moci

Videonávody pre orgány verejnej moci nájdete v samostatnej sekcii.

Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby

Ústredný portál verejnej správy                                                                                                                       

 

Navigácia po titulnej stránke portálu slovensko.sk

Dátum zverejnenia: 19.10.2017
  Ako začať Dátum zverejnenia: 27.07.2016

Prihlásenie a prístup k elektronickým službám                                                                                               

  Na stiahnutie Dátum zverejnenia: 11.11.2016
  Ako zistiť typ operačného systému Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  Inštalácia eID klient Dátum zverejnenia: 11.11.2016
  Inštalácia aplikácií určených na elektronické podpisovanie Dátum zverejnenia: 26.09.2017
  Ovládače k čítačke kariet Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Elektronická schránka                                                                                                                                       

  Prihlásenie a navigácia v elektronickej schránke Dátum zverejnenia: 25.09.2017
  Aktivácia elektronickej schránky Dátum zverejnenia: 26.09.2017
  Zrušenie zasielania hromadných notifikácií z CUET Dátum zverejnenia: 27.09.2017
  Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
Dátum zverejnenia: 26.09.2017
  Operácie so správami a sprava priečinkov  Dátum zverejnenia: 27.09.2017
  Nastavenie oznámení Dátum zverejnenia: 20.01.2020
  Označovanie správ štítkami Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  Nastavenie pravidiel k priečinkom Dátum zverenenia: 27.01.2020
 

Nastavenie času zasielania notifikačných SMS

Dátum zverejnenia: 25.09.2017

 

Automatické preposielanie správ

Dátum zverejnenia: 19. 09. 2023
 

Označenie prečítaných správ, výmaz a presun celého priečinka

Dátum zverejnenia: 19. 09. 2023
 

Stiahnutie celého obsahu schránky

Dátum zverejnenia: 19. 09. 2023

Elektronické podania                                                                                                                                        

  Ako poslať podanie cez službu Všeobecná agenda
Dátum zverejnenia: 31.05.2018
  Vyhľadanie, priloženie a podpisovanie príloh k podaniu
Dátum zverejnenia: 25.09.2017
  Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia Dátum zverejnenia: 27.09.2017
  Platba kartou za spoplatnené elektronické služby
Dátum zverejnenia: 14.04.2023
  Návrh na neúčinnosť doručovania Dátum zverejnenia: 04.10.2017

Elektronické podpisovanie                                                                                                                                

  Podpis viacerými osobami  Dátum zverejnenia: 28.05.2020
  Zistenie stavu certifikátov a ich vydanie na diaľku cez Aplikáciu pre eID  Dátum zverejnenia: 08.06.2021
 

Overenie platnosti podpisov v elektronickej schránke

 Dátum zverejnenia: 10.06.2021
 

Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou

 Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Elektronické služby                                                                                                                                           

  Výpis z registra trestov  Dátum zverejnenia: 26.09.2017
  Ako si vybaviť občiansky preukaz s čipom elektronicky?  Dátum zverejnenia: 05.01.2022

Ostatné portály                                                                                                                                                 

  Registrácia na portáli Finančnej správy Dátum zverejnenia: 26.09.2017
  Zistenie aktuálneho stavu certifikátov k elektronickému podpisu cez službu Ministerstva vnútra SR Dátum zverejnenia: 09.06.2021
Elektronická rezervácia osobnej návštevy na úradoch Dátum zverejnenia: 18.06.2021 

Register autentifikačných certifikátov                                                                                                            

Vygenerovanie autentifikačného certifikátu                                                      

Dátum zverejnenia: 29.01.2024 


Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2024
Dátum zverejnenia: 27. 7. 2016