Ústredný portál verejnej správy

Videonávody

V tejto sekcii nájdete videonávody, ktoré jednoduchým spôsobom zobrazujú základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, elektronickou schránkou, alebo pri inštalácií základných aplikácií a programov. Jednotlivé na seba nadväzujúce videá sú zoradené v logickej postupnosti.

Nový vizuál elektronických schránok

Pôvodný vizuál elektronických schránok

 • Video č. 1 - Ako začať
  Na to, aby ste vedeli elektronicky komunikovať so štátom, potrebujete občiansky preukaz s čipom, čítačku čipových kariet a príslušný softvér. Aplikáciu na prihlásenie (eID klient) a ovládače k čítačke čipových kariet nájdete na portáli v časti Na stiahnutie. Po splnení základných podmienok môžete pristúpiť k výberu konkrétnej elektronickej služby alebo k prihláseniu do vašej elektronickej schránky.
 • Video č. 2 -  Na stiahnutie
  Všetky potrebné aplikácie a návody na inštaláciu pre aplikácie eID klient, čítačku čipových kariet a pre aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorá je určená na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) nájdete v časti Na stiahnutie.
 • Video č. 3 -  Ako zistiť typ operačného systému
  Pre úspešné stiahnutie a inštaláciu programov potrebných na prihlasovanie a podpisovanie, je potrebné identifikovať aký máte operačný systém. Pozrite si, ako zistíte typ operačného systému. 
 • Video č. 4 - Ovládače k čítačke kariet
  Video zobrazuje inštaláciu ovládačov k čítačke čipových kariet. Čítačky čipových kariet sú hardvérovým zariadením určeným pre držiteľov občianskeho preukazu s čipom (eID karty) a aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK-om). Čítačky slúžia na vkladanie eID karty a spolu s aplikáciou eID klient zabezpečujú overenie identity používateľa. 
 • Video č. 5 - Inštalácia eID klient
  Aplikácia eID klient umožňuje identifikáciu občana v elektronickom styku. Aplikácia je dostupná na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie. Pozrite si, ako prebieha inštalácia tejto aplikácie.
 • Video č. 6 - Prihlásenie do schránky
  Do schránky sa prihlásite na portáli www.slovensko.sk prostredníctvom funkcie „Prihlásiť sa na portál“. Na prihlásenie potrebujete občiansky preukaz s čipom a čítačku čipovej karty. Pred prvým prihlásením je potrebná inštalácia aplikácie eID klient. Postup pri prihlasovaní do schránky si pozrite v tomto krátkom videu.
 • Video č. 7 - Chcem sa prihlásiť ako...
  Ak ste osobou, ktorá je súčasne vo viacerých právnych postaveniach (napr. ak ste fyzická osoba a zároveň aj podnikateľ), zriaďuje sa Vám elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.  V takýchto prípadoch si po prihlásení vyberáte za koho (aký subjekt) sa do schránky chcete prihlásiť. Ako postupovať pri výbere subjektu si pozrite v tomto videu. 
 • Video č. 8 - Elektronická schránka
  Elektronická schránka slúži na komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Prihlásiť sa do elektronickej schránky  môžete na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk prostredníctvom funkcie „Prihlásiť sa na portál“. Potrebujete k tomu občiansky preukaz s čipom (eID kartu), čítačku kariet a bezpečnostný osobný kód (BOK). Detail schránky a jej základných priečinkov, ktoré sa zobrazia po prihlásení, si pozrite v tomto krátkom videu.
 • Video č. 9 - Ako poslať podanie cez službu Všeobecná agenda
  Každému orgánu verejnej moci, ktorý má na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk zriadenú elektronickú schránku, môžete prostredníctvom služby Všeobecná agenda poslať elektronické podanie (napr. žiadosť, sťažnosť, námet alebo podnet). Na zaslanie podania musíte byť na portál prihlásený. 
 • Video č. 10 - Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia
  Ak sa doručuje rozhodnutie v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia, na to, aby sa vám rozhodnutie zobrazilo, musíte jeho doručenie potvrdiť. V prípade, že doručenie rozhodnutia nepotvrdíte počas úložnej lehoty (15 dní), po jej márnom uplynutí sa považuje za doručené. V tomto videu si pozrite ako potvrdíte (autorizujete) prijatie rozhodnutia. 
 • Video č. 11 - Nastavenie notifikácií na email
  V elektronickej schránke si môžete nastaviť vlastné pravidlá pre správy, vrátane notifikácií, ktoré vás budú notifikovať v prípade, ak bude do elektronickej schránky doručená nová správa. Notifikácia o doručení novej správy bude zaslaná na vami vybraný preferovaný kanál (na emailovú adresu/SMS-kou) podľa toho, ako si nastavenie notifikácií zadefinujete. V tomto videu si pozrite ako nastavíte notifikácie na emailovú adresu. 
 • Video č. 12 -  Nastavenie notifikiácií cez SMS
  V elektronickej schránke si môžete nastaviť vlastné pravidlá pre správy, vrátane notifikácií, ktoré vás budú notifikovať v prípade, ak bude do Vašej elektronickej schránky doručená nová správa. Notifikácia o doručení novej správy bude zaslaná na Vami vybraný preferovaný kanál (SMS-kou/alebo na emailovú adresu), podľa toho ako si nastavenie notifikácií zadefinujete. V tomto videu si pozrite ako nastavíte notifikácie cez SMS.
 • Video č. 13 - Registrácia na portáli Finančnej správy
  Na účely podania daňového priznania elektronicky je potrebné sa najskôr registrovať, prihlásiť a autorizovať na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. V tomto videonávode si pozrite celý postup krok za krokom.
 • Video č. 14 - Navigácia po titulnej stránke portálu slovensko.sk
  Navigácia po úvodnej stránke portálu slovensko.sk uľahčí orientáciu na portáli a zjednoduší prácu s ním.
 • Video č. 15 - Inštalácia aplikácií určených na elektronické podpisovanie
  Pozrite si ako si nainštalujete balík klientskych aplikácií (D.Suite/eIDAS) určený na podpisovanie elektronických dokumentov prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • Video č. 16 - Výpis z registra trestov 
  Videonávod predstavuje postup krokov pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov. Žiadateľ je presmerovaný na portál Generálnej prokuratúry. Na dokončenie služby musí mať občan certifikáty kvalifikovaného elektronického podpisu a musí zadať svoj ZEP PIN.

Dátum poslednej zmeny: 21. 7. 2017
Dátum zverejnenia: 27. 7. 2016