Ústredný portál verejnej správy

Videonávody

V tejto sekcii nájdete videonávody, ktoré jednoduchým spôsobom zobrazujú základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, elektronickou schránkou, alebo pri inštalácií základných aplikácií a programov.

Legenda:
Pôvodný vizuál elektronickej schránky: červená farba
Nový vizuál elektronickej schránky (dostupný od 1.7.2017): zelená farba

Orgány verejnej moci

Videonávody pre orgány verejnej moci nájdete v samostatnej sekcii.

Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby

Ústredný portál verejnej správy                                                                                                                       

  Navigácia po titulnej stránke portálu slovensko.sk
  Ako začať

Prihlásenie a prístup k elektronickým službám                                                                                               

  Na stiahnutie
  Ako zistiť typ operačného systému
  Inštalácia eID klient
  Inštalácia aplikácií určených na elektronické podpisovanie
  Ovládače k čítačke kariet

Elektronická schránka                                                                                                                                       

  Prihlásenie a navigácia v elektronickej schránke
  Aktivácia elektronickej schránky
  Zrušenie zasielania hromadných notifikácií o zverejnených dokumentoch na CUET
  Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
  Operácie so správami a správa priečinkov
  Nastavenie oznámení
  Označovanie správ štítkami
  Nastavenie pravidiel na prijímanie a odosielanie správ
  Nastavenie času zasielania notifikačných SMS

Elektronické podania                                                                                                                                        

  Ako poslať podanie cez službu Všeobecná agenda
  Vyhľadanie, priloženie a podpisovanie príloh k podaniu 
  Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia
  Platba kartou za spoplatnené elektronické služby

  Návrh na neúčinnosť doručovania 

Elektronické podpisovanie                                                                                                                                

  Podpis viacerými osobami

Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou

Elektronické služby                                                                                                                                           

  Výpis z registra trestov 

Ostatné portály                                                                                                                                                 

  Registrácia na portáli Finančnej správy

 


Dátum poslednej zmeny: 19. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 7. 2016