Ústredný portál verejnej správy

Návody pre fyzické osoby

Legenda:
Pôvodný vizuál elektronickej schránky: červená farba
Nový vizuál elektronickej schránky (dostupný od 1.7.2017): zelená farba

  Videonávody pre fyzické osoby

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Návod na použitie portálu  [.pdf, 629.3 kB]   1. 1. 2014 21. 8. 2017
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky [.pdf, 791.4 kB]  1. 2. 2014 21. 8. 2017

Elektronická schránka

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky [.pdf, 649 kB] 29. 6. 2017 24. 8. 2017
Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 2764 kB] 1. 1. 2014 20. 10. 2017
Návod na aktiváciu elektronickej schránky  [.pdf, 773.5 kB] 3. 7. 2017 21. 8. 2017
Návod na aktiváciu elektronickej schránky   [.pdf, 967 kB] 1. 2. 2014 23. 8. 2017
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 1154.6 kB] 14. 7. 2017 21. 8. 2017
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie   [.pdf, 1069.5 kB]   1. 2. 2014 23. 8. 2017
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 620 kB] 27. 6. 2017 23. 8. 2017
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou    [.pdf, 784.9 kB] 14. 7. 2017 21. 8. 2017
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky  [.pdf, 964.9 kB]  1. 2. 2014 23. 8. 2017
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania [.pdf, 237.4 kB] 12. 11. 2014 21. 8. 2017
Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie  [.pdf, 913.5 kB] 1. 2. 2014 23. 8. 2017
Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení  [.pdf, 698.9 kB] 22. 2. 2018  

Elektronické podania

Postup pri službe Všeobecná agenda   [.pdf, 1514.7 kB] 1. 2. 2014 23. 8. 2017
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania [.pdf, 899.1 kB] 1. 6. 2015 23. 8. 2017

Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na vytvorenie KEP prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom s použitím aplikácie D.Suite/eIDAS alebo D.Launcher a D.Signer/XAdES   [.pdf, 964.3 kB]  9. 9. 2014 21. 8. 2017
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 2128.7 kB]  9. 9. 2014 21. 8. 2017
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 762.4 kB]   9. 9. 2014 6. 10. 2015
Návod na viacnásobné podpisovanie  [.pdf, 921.2 kB]   9. 9. 2014 21. 8. 2017
Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou  [.pdf, 552.8 kB] 7. 11. 2017 7. 11. 2017

Ostatné funkcionality portálu

Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1261 kB]  1. 2. 2014  15. 12. 2017
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1815.5 kB]    7. 5. 2014   8. 1. 2018