Ústredný portál verejnej správy

Návody pre fyzické osoby

  Videonávody pre fyzické osoby

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [.pdf, 515.1 kB] 26. 04. 2018 31. 12. 2018 
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky [.pdf, 1 689 kB] 15. 03. 2018 16. 07. 2020
Návod na inštaláciu balíčka aplikácií [.pdf, 959 kB] 14. 01. 2020  

Elektronická schránka

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky  [.pdf, 1 165 kB] 29. 06. 2017 25. 03. 2019
Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 2 101 kB]  05. 10. 2018 22. 09. 2020 
Návod na aktiváciu elektronickej schránky  [.pdf, 887 kB] 03. 07. 2017 25. 03. 2019
Návod na nastavenie oznámení [.pdf, 762 kB] 03. 07. 2017 30. 01. 2020
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 1 266 kB] 14. 07. 2017 23. 03. 2019
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 716 kB] 17. 04. 2018 25. 03. 2019 
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou    [.pdf, 814 kB] 14. 07. 2017 25. 03. 2019
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky  [.pdf, 1 056 kB] 25. 04. 2018 25. 03. 2019 
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania [.pdf, 237.4 kB] 12. 11. 2014 21. 08. 2017
Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie [.pdf, 1 202 kB] 15. 11. 2018 31. 12. 2018 
Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení [.pdf, 875 kB] 22. 02. 2018 31. 12. 2018 
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 776 kB] 22. 03. 2018 28. 02. 2018
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe  [.pdf, 676 kB] 25. 09. 2018 28. 02. 2019 
Návod na preposlanie správy z elektronickej schránky na e-mail [.pdf, 562 kB] 25. 09. 2018  01. 04. 2019
Detail správy a súvisiace prvky
[.pdf, 1 125 kB]
21. 09. 2018 04. 04. 2019 

Elektronické podania

Postup pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 1 194 kB] 26. 04. 2018  04. 04. 2019
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania  [.pdf, 779 kB]   13. 06. 2018 04. 04. 2019 

Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom   [.pdf, 1 007 kB] 08. 03. 2019 25. 02. 2019 
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 1 935 kB] 09. 09. 2014 08. 04. 2018
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 966 kB]  09. 09. 2014 08. 04. 2019
Návod na podpisovanie viacerými osobami  [.pdf, 875 kB] 13. 03. 2019 21. 07. 2020
Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou [.pdf, 1 008 kB] 07. 11. 2017 10. 04. 2019

Ostatné funkcionality portálu

Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1540 kB] 01. 02. 2014 03. 02. 2020
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1 848 kB]   07. 05. 2014 28. 01. 2020
Ako podporiť európsku občiansku iniciatívu so slovenským dokladom s čipom  [.pdf, 1 673 kB]  07. 07. 2020 07. 07. 2020 
Prihlásenie sa na zahraničný portál slovenským prostriedkom s elektronickým čipom  [.pdf, 1383.9 kB]  08. 07. 2020  08. 07. 2020