Ústredný portál verejnej správy

Návody pre fyzické osoby

  Videonávody pre fyzické osoby

Názov

typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie

Všeobecné

Navigácia po úvodnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [.pdf, 515.1 kB] 26. 04. 2018 31. 12. 2018 
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky [.pdf, 1 689 kB] 15. 03. 2018 22. 06. 2022
Návod na inštaláciu balíčka aplikácií [.pdf, 959 kB] 14. 01. 2020  

Elektronická schránka

Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky  [.pdf, 1 165 kB] 29. 06. 2017 26. 07. 2023
Používateľská príručka k elektronickej schránke  [.pdf, 1,45 MB] 05. 10. 2018 12. 09. 2023 
Návod na aktiváciu elektronickej schránky  [.pdf, 887 kB] 03. 07. 2017 31. 07. 2023
Návod na nastavenie oznámení [.pdf, 762 kB] 03. 07. 2017 30. 01. 2020
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 873.4 kB] 14. 07. 2017 22. 10. 2021
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 716 kB] 17. 04. 2018 25. 03. 2019 
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou    [.pdf, 814 kB] 14. 07. 2017 25. 03. 2019
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky  [.pdf, 1 056 kB] 25. 04. 2018 25. 03. 2019 
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania [.pdf, 237.4 kB] 12. 11. 2014 21. 08. 2017
Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie [.pdf, 1 202 kB] 15. 11. 2018 01. 04. 2019 
Návod na hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení [.pdf, 875 kB] 22. 02. 2018 01. 04. 2019
Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov [.pdf, 813 kB] 22. 03. 2018 20. 11. 2020
Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe  [.pdf, 676 kB] 25. 09. 2018 28. 02. 2019 
Návod na preposlanie správy z elektronickej schránky na e-mail [.pdf, 562 kB] 25. 09. 2018 12. 09. 2023
Detail správy a súvisiace prvky
[.pdf, 1 125 kB]
21. 09. 2018 16. 11. 2021 

Elektronické podania

Postup pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 620 kB] 26. 04. 2018  22. 08. 2022
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania  [.pdf, 779 kB]   13. 06. 2018 04. 04. 2019 
Používanie formulárov bez potreby prihlásenia  [.pdf, 620.5 kB]  20. 07. 2021  
Návod k používaniu správy Upozornenie na neplatnosť zaslaného podpisu   [.pdf, 457 kB]   27.12.2022  

Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom   [.pdf, 528 kB] 08. 03.2019 12. 05. 2022
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 1 935 kB] 09. 09. 2014 15. 10. 2021
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 966 kB]  09. 09. 2014 18. 10. 2021
Návod na podpisovanie viacerými osobami  [.pdf, 875 kB] 13. 03. 2019 21. 07. 2020

Ostatné funkcionality portálu

Register autentifikačných certifikátov (RAC) – technické účty a autentifikačné certifikáty   [.pdf, 1006 kB]

13.11.2020

 31.01.2024
Evidencia poskytovateľov služieb (service provider) a SAML metadát   [.pdf, 811 kB] 13.11.2020  08.01.2024
Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1540 kB] 01. 02. 2014 03. 02. 2020
Návod na používanie Modulu dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1,11 MB]   07. 05. 2014 24. 10. 2022
Návod na pripojenie časovej pečiatky k podpisu cez Modul dlhodobého uchovávania  [.pdf, 351.2 kB] 21. 09. 2022  
Ako podporiť európsku občiansku iniciatívu so slovenským dokladom s čipom  [.pdf, 1 673 kB]  07. 07. 2020 07. 07. 2020 
Prihlásenie sa na zahraničný portál slovenským prostriedkom s elektronickým čipom  [.pdf, 1383.9 kB]  08. 07. 2020  08. 07. 2020