Ústredný portál verejnej správy

Nezabudnite na daňové povinnosti

Vážení používatelia,

blíži sa finálny termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu a rovnako aj zaplatenia tejto dane. Ide o dátum 30. september 2022 a týka sa osôb, ktoré mali príjem zo zahraničia a predĺžili si lehotu na podanie priznania.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021 ste povinní podať vtedy, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura.

Ak ste v roku 2021 mali len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) plynúce od slovenského alebo zahraničného zamestnávateľa, svoju daňovú povinnosť si splníte prostredníctvom listinného tlačiva k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Ak ste poberali aj iné druhy príjmov (napr. z prenájmu, z predaja nehnuteľnosti alebo z výhry a pod.), použite tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Tlačivo je možné vytlačiť a vyplniť perom alebo si ho stiahnuť a vyplniť priamo v počítači, uložiť vo formáte .pdf, vytlačiť, podpísať a poslať na príslušný daňový úrad.

Priznanie je možné podať aj elektronicky po registrácii a prihlásení sa na portál Finančnej správy SR v Osobnej zóne cez sekciu „Katalógy - Katalóg elektronických formulárov“. Elektronický formulár viete vyhľadať aj v sekcii Elektronické formuláre.

Praktická rada: Ak podávate daňové priznanie elektronicky prvýkrát, je dôležité, aby ste s registráciou začali dostatočne vopred, keďže proces registrácie, prihlásenia a autorizácie môže trvať aj niekoľko dní.

Ďalšou možnosťou je, že si tlačivo vyzdvihnete priamo na daňovom úrade, prípadne si ho kúpite v papiernictve.

Upozorňujeme, že za príjem zo zahraničia sa považuje aj príjem z prenájmu, úrokov či dividend. Viac informácií o príjmoch zo zahraničia a o tom, ako ich daňovo vysporiadať, nájdete na stránke Finančnej správy SR, v sekcií Občania SR v zahraničí.

Spotrebná daň z liehu

Okrem posledného dňa na podanie priznania k dani z príjmov zo zahraničia sa blíži aj povinnosť podať priznanie a zaplatiť spotrebnú daň z liehu.

Uzatvorenie evidencie liehu a vykonanie inventarizácie stavu zásob liehu je potrebné vykonať k 30. septembru 2022 za príslušný kalendárny rok.

Platí to pre podnik na výrobu liehu, sklad liehu, užívateľský podnik, oprávneného príjemcu, tranzitný daňový sklad, splnomocnenca pre zahraničných zástupcov, splnomocnenca pre zásielkový obchod a odosielateľa, ktorý uskutočnil zásielkový obchod. Viac informácií nájdete na stránke Finančnej správy SR v sekcií o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Priznanie je možné podať aj elektronicky podľa praktického návodu, ktorý nájdete na portáli Finančnej správy SR.

 

(14. 09. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov