Ústredný portál verejnej správy

Novinky v aplikácii Virtuálna registračná pokladnica 2

Vážení používatelia,

už druhý mesiac je podnikateľským subjektom prístupná bezplatná aplikácia Finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica (VRP 2) (Obr.1) na evidenciu tržieb. Jej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. V júli úpravou prešiel pokladničný doklad, ktorý sa už dá priamo tlačiť bez toho, aby si používateľ musel stiahnuť formát PDF. Pribudol tiež automatický prepočet platby na pokladničnom doklade v prípade, že na doklade je len jedna platba. Zmenou prešla aj možnosť zaokrúhľovania pri tvorbe dokladu.

 

Obr. 1 – Ikona aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2 

 

(Obr. 1 – Ikona aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2)

 

V snahe zlepšiť funkcionality v aplikácii Virtuálna registračná pokladnica 2 zaviedla Finančná správa niekoľko noviniek aj v auguste. Medzi inovácie patrí napríklad nasadenie formátu PDF pre 80/58mm tlačiarne ako aj možnosť filtrácie pokladničných dokladov od roku 2015. Finančná správa stále pracuje na zdokonalení aplikácie. Úpravou preto prešlo aj duplicitné vytváranie faktúr a nastavenie minimálnej hodnoty faktúry či paragónu na 0,01 eur. Pri evidencii paragónu je už možné zadať číslo s viac ako troma číslicami.

Nová aplikácia má funkciu zaokrúhľovania, ktorou nedisponuje doterajšia aplikácia Pokladnica. V platnosti však zatiaľ zostávajú obidve. Finančná správa vyzýva používateľov, aby postupne prešli na VRP 2. Všetky informácie o novej aplikácii nájdete na špecializovanej podstránke na portáli Finančnej správy. Nápomocné je aj call centrum na tel. čísle 048/43 17 222. Viac informácií nájdete na webovom sídle Finančnej správy SR.

(24. 08. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov