Ústredný portál verejnej správy

Nová verzia všeobecných podmienok ÚPVS

Vážení používatelia,

aktualizovali sme Všeobecné podmienky prevádzky ÚPVSVšeobecné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom ÚPVS, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. septembra 2022. Zverejnili sme ich v pätičke titulnej stránky portálu slovensko.sk, v sekcii „O portáli“.

V novej verzii všeobecných podmienok nájdete napríklad aj:

  • automatický súhlas používateľov s certifikačnou politikou a všeobecnými podmienkami kvalifikovanej služby časových pečiatok pripájaných v elektronických schránkach a v centrálnej elektronickej podateľni a kvalifikovanej služby dlhodobého uchovávania pri využívaní modulu dlhodobého uchovávania,
  • zapracovanie Mobile ID ako autentifikátora využívajúceho ustanovenia o Registri autentifikačných certifikátov,
  • zosúladenie s aktuálne platnou legislatívou napríklad pri možnosti orgánu verejnej moci prevádzkovať centrálnu elektronickú podateľňu vlastnými prostriedkami až po súhlase Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI),  
  • vyhradenie si práva vymazať z nastavenia notifikácií o nových správach v elektronickej schránke chybne zadané telefónne číslo alebo e-mailovú adresu v prípade, ak ich používateľ zadal v chybnom formáte,
  • povinnosť chrániť privátne kľúče používané pre autentifikáciu autentifikačným certifikátom, nakoľko sa deklaruje úroveň „pokročilá",
  • pravidlá používania a zodpovednosti za aktualizované kontaktné údaje,
  • aktualizáciu niektorých použitých pojmov.

(23. 08. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov