Ústredný portál verejnej správy

Aplikácia k prihlasovaniu cez eID v novej verzii

Vážení používatelia,

Ministerstvo vnútra SR informuje, že dňa 21. septembra 2022 sprístupnilo novú verziu softvéru k prihláseniu sa pomocou občianskych preukazov s čipom (eID). Aplikácia eID klient (verzia 4.0) je dostupná pre všetky podporované platformy (Windows, macOS, Linux) a nájdete ju v sekcii „Na stiahnutie“.

Nová verzia prináša viaceré novinky, ktoré súvisia aj s končiacou sa platnosťou certifikácie „starších“ občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021.

Vo verzii 4.0 teda nájdete zapracované:

  • oznámenie o končiacej certifikácii eID s elektronickým čipom (CardOS V5.0) vydávaných do 20. júna 2021 a o odporúčaných krokoch pre používateľa,
  • prehliadač certifikátov uložených v eID,
  • zobrazenie osobných údajov zapísaných v čipe cez menu aplikácie,
  • overuje stavu platnosti certifikátu uloženého v eID prostredníctvom online služby a upozornenie používateľa v prípade neplatnosti.

Ministerstvo vnútra SR zároveň upravilo aj používateľské príručky. Popis zmien a históriu jednotlivých verzií nájdete aj priamo na stránke Ministerstva vnútra SR v stĺpci „Inštalátor“, v časti „Poznámky k verzii“.  

V tejto súvislosti bola aktualizovaná aj aplikácia k vytváraniu kvalifikovaného elektronického podpisu D.Signer/XAdES Java. Informácie o zmenách klientskych aplikácií pre KEP.

 

Súvisiace informácie:

(22. 09. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov