Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby štátu budú opäť jednoduchšie

Vážení používatelia,

zjednodušenie elektronických služieb štátu zabezpečí novela zákona o e-Governmente (predpokladaný dátum účinnosti 15. október 2022). V parlamente bola už schválená, čaká sa na jej vyhlásenie v Zbierke zákonov SR. Novela tiež oslobodzuje občanov od poplatku
za výmenu občianskych preukazov s čipmi, ktorým sa končí platnosť koncom roka 2022.

Zmeny by sa mali prejaviť v nasledujúcich štyroch oblastiach:

  • pri elektronických schránkach,
  • pri autentifikácii (proces overenia identity pri prihlásení),
  • pri zaručenej konverzii (zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov a naopak),
  • v oblasti integrovaných obslužných miest.

Na jej príprave Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úzko spolupracovalo so zástupcami používateľov elektronických služieb, so starostami a primátormi, s bankovým sektorom, ale aj IT komunitou.

Dôležitou zmenou bude taktiež aj oslobodenie občanov od správnych poplatkov za výmenu starých občianskych preukazov s elektronickým čipom, ktorým sa 31. decembra 2022 skončí platnosť certifikácie. Odpustenie od správneho poplatku sa dotkne viac ako 440 000 držiteľov občianskych preukazov.

Všetky informácie sú dostupné v tlačovej správe MIRRI SR.

(23. 09. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov