Ústredný portál verejnej správy

Zmeškanie lehoty z dôvodu výpadku portálu

Vážení používatelia,

vedeli ste, že v časti Plán technických odstávok nájdete harmonogram vopred pripravovaných  technických prác súvisiacich s portálom slovensko.sk a aj ich históriu? O odstávke taktiež informujeme v daný mesiac niekoľko dní pred jej uskutočnením na titulnej stránke v sekcii Oznamy.

Čo však robiť v prípade, ak vám elektronickú komunikáciu so štátom skomplikuje neočakávaný technický problém ako výpadok portálu či obmedzenie niektorej z jeho funkcií? Nižšie nájdete jednoducho vysvetlené možnosti, ktoré pripúšťa aktuálne platná legislatíva.

V dôsledku technického problému som zmeškal lehotu na realizáciu podania. Čo teraz?

Ak je to v danom konaní možné, požiadajte o odpustenie zmeškania lehoty z objektívnych dôvodov, ktoré nenastali vaším pričinením. Ústredné kontaktné centrum, ktoré slúži na nahlasovanie technických problémov s portálom a taktiež na potvrdzovanie existencie a trvania týchto problémov, vám vystaví potvrdenie. Môžete ho kontaktovať telefonicky na čísle + 421 2 35 803 083 alebo cez online formulár.

V dôsledku technického problému som zmeškal lehotu na prevzatie rozhodnutia v elektronickej schránke. Čo teraz?

Ak je v danom konaní možné vylúčiť účinky náhradného doručenia, neustanovuje sa iný postup a rozhodnutie ste nemohli v lehote z dôvodu technického problému prevziať a oboznámiť sa s jeho obsahom, podajte návrh na neúčinnosť doručovania. Postup k podaniu takéhoto návrhu si môžete  pozrieť v praktickom návode. Aj v tomto prípade vám na žiadosť vystaví potvrdenie Ústredné kontaktné centrum, ktorým objektívne dôvody preukážete.

Poznámka: Ak potrebuje právny úkon vykonať úrad a technické problémy trvajú takú dobu, že by mohlo dôjsť k porušeniu lehôt, úrad môže postupovať inak ako elektronicky, napr. listinne (ak mu to osobitný zákon nezakazuje).

Ďalšie užitočné informácie nájdete v sekcii Pomoc.

(15. 08. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov